زبدةالاشعار

موضوع:دلریش

ایستیرم جان ویره سن شوقیله جانانه اوغول #اکبریه #دلریش

زبانحال حضرت لیلا (س) در وداع حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ایستیرم جان ویره سن شوقیله جانانه اوغول حق یولوندا باتا بو طرّه لرون قانه اوغول . . تاپار هر چند تسلّی دل زاریم سنیلنبیشتر

گوش ائدون ای دوستان شاه دین #حیدریه #دلریش

در مدح و منقبت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . گوش ائدون ای دوستان شاه دین ای محبّان امیرالمؤمنین . من سیزه بیر معجزه ایلوم بیان تا اولون بو بزم آرا سیز شادمان بیشتر

ایاقه دور ای ساقی روح و جان #حیدریه #دلریش

در مدح و منقبت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ایاقه دور ای ساقی روح و جان گتور وئر ایچیم ساغر سرگران . بئله باده لر مست قیلماز منی اگر اولماسا بادۀ ارغوان . بوبیشتر

ساقیا دور گتور می گلرنگ #اصغریه #دلریش

در کیفیت خواب دیدن اعرابی گریز به شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ساقیا دور گتور می گلرنگ قویما عشاقی چون اولا دلتنگ . دوت الیمدن منیم ایاغیلن دور ائله بزمی بیر سیاقیلن . منبیشتر

دورما ای ساقی ملک رخسار #حسنیه #حسینیه #دلریش

حالات خط نوشتن حسنین (ع) گریز به شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . دورما ای ساقی ملک رخسار دور گتور دوره ساغر سرشار . وئر منه اول می محبّت دن پاک اولا بو گوگلدہ کی زنگار بیشتر

اولاً حمد خالق یکتا #حیدریه #دلریش

در مدح حیدر کرار شیر پروردگار امیرالمؤمنین (ع) و معجزات آن بزرگوار . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . اولاً حمد خالق یکتا صانع و ذوالجلال و بی همتا . ائدن ایجاد عالم و آدم جاعل جنّ و انس و ارض و سما بیشتر

ایا خدای جهان سندن ایسترم امداد #مناجات #دلریش

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ایا خدای جهان سندن ایسترم امداد او قدر وئر منه عشق عالمینده استعداد . صفای قلبیله سیر ایلیوم بو صحراده تاپوم حقیقته یول عاجزم بو سوداده . یتوبدی فیضون همیشهبیشتر

دسته بندی درختی