زبدةالاشعار

موضوع:سهیلی

علی پیکان عشقون دلده از بس دلنشین اولدی #اکبریه_سهیلی_تبریزی

زبانحال حضرت لیلا (س) . . . مرحوم سهیلی تبریزی . علی پیکان عشقون دلده از بس دلنشین اولدی آنان لیلا دونوب مجنون صفت صحرانشین اولدی . . سنون عشقنده هر رنگه خُم غمده بویاندیم من یتوب هرگونه غم سندن قبول ایلوب دایاندیم منبیشتر

سنه شایسته دور چوخ ناز قارداش لیک آز ایله #اربعین_سهیلی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سهیلی تبریزی (1) . سنه شایسته دور چوخ ناز قارداش لیک آز ایله گلوب بیکس عیالین شامیدن دور پیشواز ایله . . حسین بیر اربعین چکدی باجون گر چه ریاضتلر ولیکن بو ریاضتدنبیشتر

عشقون ایلیوب گوگلمی نخجیر علی قارداش #راه_شام_سهیلی_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه (س) . . . مرحوم سهیلی . . عشقون ایلیوب گوگلمی نخجیر علی قارداش شاهدّی بو بوینومدا کی زنجیر علی قارداش . . ظاهرده اگر شمره گرفتار کمندم باطنده سنون زلفویله سلسله بندم یانّام بو یانار آتشبیشتر

دسته بندی درختی