زبدةالاشعار

موضوع:سهیلی

علی پیکان عشقون دلده از بس دلنشین اولدی #اکبریه_سهیلی_تبریزی

زبانحال حضرت لیلا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سهیلی تبریزی . علی پیکان عشقون دلده از بس دلنشین اولدی آنان لیلا دونوب مجنون صفت صحرانشین اولدی . . سنون عشقنده هر رنگه خُم غمده بویاندیم من یتوببیشتر

سنه شایسته دور چوخ ناز قارداش لیک آز ایله #اربعین #سهیلی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سهیلی تبریزی (1) . سنه شایسته دور چوخ ناز قارداش لیک آز ایله گلوب بیکس عیالین شامیدن دور پیشواز ایله . . حسین بیر اربعین چکدی باجون گر چه ریاضتلر ولیکن بو ریاضتدنبیشتر

دسته بندی درختی