زبدةالاشعار

موضوع:سید ابوالقاسم نباتی

ایله مستم بیلمزم کیم، می نه دیر، مینا ندیر #ایله_مستم #نباتی

#ایله_مستم از «سید ابوالقاسم #نباتی » « #ملامحمدفضولی » و « #دخیل ( #قتلگاه ) » . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . سید ابوالقاسم نباتی . ایله مستم بیلمزم کیم، می نه دیر، مینا ندیر! گول ندیر، بولبول ندیر، سونبول ندیر،بیشتر

دسته بندی درختی