زبدةالاشعار

موضوع:شیخ اسماعیل تائب تبریزی

در این چمن من اگر گل و یا که خار توام #رضویه_اسماعیل_تائب

خطاب به امام رضا(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شیخ اسماعیل تائب تبریزی . در این چمن من اگر گل و یا که خار توام ز بارش کرم تو امیدوار توام . ز شِکوه چون گل اژدر دهان دهان بستم بنفشه وار سرافکنده شرمساربیشتر

دسته بندی درختی