زبدةالاشعار

موضوع:شیخ اسماعیل تائب تبریزی

در این چمن من اگر گل و یا که خار توام #رضویه_اسماعیل_تائب

خطاب به امام رضا(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شیخ اسماعیل تائب تبریزی . در این چمن من اگر گل و یا که خار توام ز بارش کرم تو امیدوار توام . ز شِکوه چون گل اژدر دهان دهان بستم بنفشه وار سرافکنده شرمساربیشتر

گوگل او کرب و بلادور محل جاناندور #کربلا_اسماعیل_تائب

آرزوی زیارت . . . مرحوم شیخ اسماعیل تائب . . گوگل او کرب و بلادور محل جاناندور مقام قُربدى عشاقه مایۀ جاندور . مطاف اهل صفادور او بُقعۀ عالی او بُقعه کعبۀ مقصود اهل عرفاندور . تُرابی تحفۀ اهل سما و جنّتدور غباری سُرمهبیشتر

دسته بندی درختی