زبدةالاشعار

موضوع:شیخ کریم موذن زاده

حسین کچن گجه نی هاردا منزل ایلموسن #کوفه #کریم_موذن

ورود کوفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شیخ کریم مؤذن اردبیلی . حسین کچن گجه نی هاردا منزل ایلموسن او گل جمالوی آلودۀ کول ایلموسن . محاسینون بلشوب کوللره باجون ئولسون وفالی زینبه بیر عمده نسگل ایلموسن بیشتر

دسته بندی درختی