زبدةالاشعار

موضوع:صغیر اصفهانی

یکی گشای دو چشم ار که نیستی احول #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح شمع شبستان هدایت ،شاه سریر ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام .. .. مرحوم صغیر اصفهانی .. .. یکی گشای دو چشم ار که نیستی احول ببین یگانگی کردگار عزّ و جل .. همه نمایش وحدت دهند تا به ابد هر آنچه نقش برآید زبیشتر

ای پادشاه بنده نواز ای اله من #مناجات_صغیر_اصفهانی

مناجات . مرحوم صغیر اصفهانی . ای پادشاه بنده نواز ای اله من کن لطف خویش شامل حال تباهِ من . من مستحق دوزخم از کرده های خویش لیكن به فضل خویش ببخشا گناهِ من . در حشر گر تو پرده ز کارم برافکنی محشر شود سیاه ز روی سیاهِ منبیشتر

ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد بچه دل نهد بکه رو کند بچه سو رود یکجا رسد . ز خدا طلب دل مقبلی بهبیشتر

اختران را گرچه یک اندر شمار است آفتاب #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . اختران را گرچه یک اندر شمار است آفتاب لیک در آن جمع فرد از اقتدار است آفتاب . گردد او گرد خود و انجمبیشتر

الا تا خویشتن بینی نه بینی روی جانانرا #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . الا تا خویشتن بینی نه بینی روی جانانرا بلی ابراز نظر پنهان کند خورشید تا انرا . مقام وحدت است اینجا تو وبیشتر

زند هر صبح خورشید فلک بوس #رضویه_صغیر_اصفهانی

در مدح و شهادت ثامن الائمه علی ابن موسی الرّضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . زند هر صبح خورشید فلک بوس بخاک آستان خسرو طوس . از آن رو کعبه خلقانرا مطاف است که دائم کوی اورا دربیشتر

آئینۀ ایزدنما هو یا علی موسی الرّضا #رضویه_صغیر_اصفهانی

در مدح ثامن الائمه علی ابن موسی الرّضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . آئینۀ ایزدنما هو یا علی موسی الرّضا گنجینه علم خدا هو یا علی موسی الرّضا . سبط رسول مؤتمن آرام جان بوالحسنبیشتر

دسته بندی درختی