زبدةالاشعار

موضوع:صغیر اصفهانی

ای پادشاه بنده نواز ای اله من #مناجات_صغیر_اصفهانی

مناجات . مرحوم صغیر اصفهانی . ای پادشاه بنده نواز ای اله من کن لطف خویش شامل حال تباهِ من . من مستحق دوزخم از کرده های خویش لیكن به فضل خویش ببخشا گناهِ من . در حشر گر تو پرده ز کارم برافکنی محشر شود سیاه ز روی سیاهِ منبیشتر

ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد بچه دل نهد بکه رو کند بچه سو رود یکجا رسد . ز خدا طلب دل مقبلی بهبیشتر

اختران را گرچه یک اندر شمار است آفتاب #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . اختران را گرچه یک اندر شمار است آفتاب لیک در آن جمع فرد از اقتدار است آفتاب . گردد او گرد خود و انجمبیشتر

الا تا خویشتن بینی نه بینی روی جانانرا #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . الا تا خویشتن بینی نه بینی روی جانانرا بلی ابراز نظر پنهان کند خورشید تا انرا . مقام وحدت است اینجا تو وبیشتر

زند هر صبح خورشید فلک بوس #رضویه_صغیر_اصفهانی

در مدح و شهادت ثامن الائمه علی ابن موسی الرّضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . زند هر صبح خورشید فلک بوس بخاک آستان خسرو طوس . از آن رو کعبه خلقانرا مطاف است که دائم کوی اورا دربیشتر

آئینۀ ایزدنما هو یا علی موسی الرّضا #رضویه_صغیر_اصفهانی

در مدح ثامن الائمه علی ابن موسی الرّضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . آئینۀ ایزدنما هو یا علی موسی الرّضا گنجینه علم خدا هو یا علی موسی الرّضا . سبط رسول مؤتمن آرام جان بوالحسنبیشتر

توئی آنکه سکّۀ سلطنت زده حق بنام تو یا علی #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح امام المتّقین ، امیرالمؤمنین علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمدحسین صغیر اصفهانی . توئی آنکه سکّۀ سلطنت زده حق بنام تو یا علی که بجز خدای تو مطّلع بود از مقام تو یا علی . شده خلقتبیشتر

اگر دانائی اندر کار باشد #پندیات_صغیر_اصفهانی

اگر دانائی اندر کار باشد کمال مرد در نطق و بیانست . ولی گر نیست دانائی مسلم تکلم آفت ایمان و جانست . خلاصه بهر هر دانا و نادان نجات و امن در حفظ اللّسانست . #پندیات_صغیر_اصفهانی #فارسی #اگر_دانائی_اندر_کار_باشد . ✍️بیشتر

چه روی داده که کار زمانه، درهم شد #ورود_محرم #صغیر_اصفهانی

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمّد حسین «صغیر اصفهانی» . چه روی داده که کار زمانه، درهم شد زمانه را ز چه در بر لباس ماتم شد . برای چیست که عیش و سرور خلق جهان بَدَل به غصّه و اندوه و محنتبیشتر

دسته بندی درختی