زبدةالاشعار

موضوع:عباسعلی فاخر

اولدی شهید او گون که شهنشاه نینوا #کوچ_کربلا #عباسعلی_فاخر

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عباسعلی فاخر . اولدی شهید او گون که شهنشاه نینوا فخر ایتدی عرش داوره صحرای کربلا . ئولدی ئولن قالانلار اولوب دشمنه اسیر یاندی شرار محنتیله آل مصطفی . بدر و حنین کینهبیشتر

زینب یتنده قتلگهه دلده شور وشین #کوچ_کربلا #عباسعلی_فاخر

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عباسعلی فاخر . زینب یتنده قتلگهه دلده شور وشین اشکین توکوب عذارینه عرض ایتدی یاحسین . یاتما قوم اوسته آچ گوزون ای باوفا اویان ای محنت و بلالریمه آشنا اویان . نهبیشتر

دسته بندی درختی