زبدةالاشعار

موضوع :علی اکبری اوشتبین

حسین جان سن بول آنان جانی دردیمز واردور سنده دور چاره #شهید #علی_اکبری

اظهارارادت به امام حسین (ع) و یادی از شهدای دفاع مقدس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی اکبر علی اکبری اُشتبین . #سبک_شبانگاهان . . حسین جان سن بول آنان جانی دردیمز واردور سنده دور چاره آلوبلار چوخلار بو...

هایانداسان گوزیمون نوری ای نگاریم گل #مهدیه #علی_اکبری

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی اکبر علی اکبری اُشتبین . هایانداسان گوزیمون نوری ای نگاریم گل تالاندى صبر ائویمیز قورتاروب قراریم گل . نه وقته تک گوزوموز یولدا گوزله سون یولوی گوزون فداسی اولوم یار...

دسته بندی درختی