زبدةالاشعار

موضوع:علی مظفری

ای شیعه قاره باغلا ایله نوا حسینه #ورود_محرم_علی_مظفری

ورود ماه محرم . . علی مظفری . . ای شیعه قاره باغلا ایله نوا حسینه هر ایل محرّم آیین ساخلا عزا حسینه . . چونکه بو آیدا یاسه باتدی امام اوّل جنّتده اولدی محزون بو آیدا ختم مرسل تاپدی دوباره دن جان بو آی کتاب مُنزل مسکنبیشتر

دسته بندی درختی