زبدةالاشعار

موضوع:عندلیب اردبیلی

آخر گلون انصاف ایدون ای بی وفالر #اصغریه_عندلیب_اردبیلی

حالات حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یا_فاطمه_من_عقده_دل_وا_نکردم . مرحوم عندلیب اردبیلی . آخر گلون انصاف ایدون ای بی وفالر بسدور بیزه بو ایتدیقوز جور و جفالر شرم ایلمزسوز ای قوم ظالیمبیشتر

دسته بندی درختی