زبدةالاشعار

موضوع:عندلیب اردبیلی

دوتوب او سرور دین سبط احمد مختار #حسینیه_عندلیب_اردبیلی

اتمام حجت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عندلیب اردبیلی . دوتوب او سرور دین سبط احمد مختار یوزینی لشکر اعدایه ایلیوب گفتار . نشان ویروب اوزینی اونلارا ایدوب حجت بویوردی ای منی ناحقّه یولدورنبیشتر

آخر گلون انصاف ایدون ای بی وفالر #اصغریه_عندلیب_اردبیلی

حالات حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یا_فاطمه_من_عقده_دل_وا_نکردم . مرحوم عندلیب اردبیلی . آخر گلون انصاف ایدون ای بی وفالر بسدور بیزه بو ایتدیقوز جور و جفالر شرم ایلمزسوز ای قوم ظالیمبیشتر

دسته بندی درختی