زبدةالاشعار

موضوع:غمگین امیرخیزی تبریزی

کربلا بو پیکر عریانی تاپشوردوم سنه #کوچ_کربلا #غمگین_تبریزی

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمگین امیرخیزی تبریزی . کربلا بو پیکر عریانی تاپشوردوم سنه یعنی مرآت دل زهرانی تاپشوردوم سنه . . جلوه گاه عرش اعظم باب رحمتدور بو یر قبلۀ عرفان و مصداقبیشتر

دسته بندی درختی