زبدةالاشعار

موضوع:فانی تبریزی

یکه و تنها قالوب میدانیده سلطان دین #حسینیه_فانی_تبریزی

مناجات سیدالشهدا علیه السلام در قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . یکه و تنها قالوب میدانیده سلطان دین نور چشم مصطفی سر حلقة اهل یقین . عالم شوق و وَلَه ده پادشاه ملک عشق طاقتون آلموشدی گویابیشتر

ندن ماه ضیافتده دل عالم پریشاندی #حیدریه_فانی_تبریزی

در شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . ندن ماه ضیافتده دل عالم پریشاندی تمام کاینات آغلور بوتون ذرّات نالاندی . بو ایامی که عزّتده اولوبدور بهترین ایام ضیافتخانةبیشتر

دسته بندی درختی