زبدةالاشعار

موضوع:فرقانی (محبی)

بلبلی از آشیان دیدم که حیران میرود #خروج_مدینه_فرقانی_محبی

حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد آقا فرقانی (محبی) . بلبلی از آشیان دیدم که حیران میرود عالمی کرده پریشان خود پریشان میرود . من بدل گفتم خدا این عندلیب زار کیستبیشتر

ای عزیز جان زینب گئتمه قارداش دور امان دور #وداع_فرقانی_محبی

زبانحال حضرت زینب (س) در وداع امام حسین علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد آقا فرقانی (محبی) . ای عزیز جان زینب گئتمه قارداش دور امان دور وار آنامدان بیر وصیت بیر قدم ساخلا دایان دور . بیشتر

به لب رسید شها جانم از جفای فراق #حضرت_رقیه_فرقانی_محبی

زبانحال حضرت رقیه علیها سلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم حاج محمد آقا #فرقانی_محبی تضمینی از غزل #حافظ_شیرازی . . به لب رسید شها جانم از جفای فراق فلک فکنده به زندان تنگنای فراق صبا کجاست رساند زنالهبیشتر

هر آن باشیما دوشسه اگر سایه رحمت #عباسیه_فرقانی_محبی

زبانحال حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . . . مرحوم حاج محمد آقا فرقانی (محبی) . . هر آن باشیما دوشسه اگر سایه رحمت بو طایر روحیم گتورر بال سعادت مین تاجدن افضلدی او بیر لطف و کرامت باشیم اوجالوب عرشی گیچر پایه به پایهبیشتر

جام عشق یاریله سر مست و مخمورم باجی

زبانحال امام حسین علیه السلام در وقت وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد آقا فرقانی (محبی) . جام عشق یاریله سر مست و مخمورم باجی باشدان ال چکسم گنه عشقمده پرشورم باجی . . بسکه مست جام عشقم چکمیشمبیشتر

حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود #حیدریه

مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج محمدآقا فرقانی (محبی) . حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود بر هستی حق , مدرک اثبات علی بود . آنکس که خدا را به جهان شمس نما کردبیشتر