زبدةالاشعار

موضوع:محتشم کاشانی

می کشد شوقم عنان باد این کشش در ازدیاد #رضویه_محتشم_کاشانی

#ترکیب_بند در مدح امام ثامن ضامن علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki مرحوم کمال الدین علی محتشم کاشانی . می کشد شوقم عنان باد این کشش در ازدیاد تا شود تنگ عزیمت تنگ بر خنگ مراد بیشتر

السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین #حیدریه

ترکیب بند در منقبت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم محتشم کاشانی . السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین وارث علم پیمبر فارس میدان دین . السلام ای بارگاهت خلق‌را دارالسلام آستان رویتبیشتر

این زمین پربلا را نام دشت کربلاست

ورود کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محتشم کاشانی . این زمین پربلا را نام دشت کربلاست ای دل بی‌درد آه آسمان سوزت کجاست . این بیابان قتلگاه سید لب تشنه است ای زبان وقت فغان وی دیده هنگام بکاست . این فضا داردبیشتر

دسته بندی درختی