زبدةالاشعار

موضوع:محزون زنجانی

آلمیشام اوغول سراغین یاخشی امتحان وئروبسن #حضرت_ام_البنین_محزون_زنجانی

زبانحال حضرت ام البنین (س) در مدینه . #سبک_سو_یوخومدی_قیزلاروندان … 5 سبک . حاج محمد زرلانی( #محزون_زنجانی) . آلمیشام اوغول سراغین یاخشی امتحان وئروبسن تشنه لب سودان چیخوبسان عشقوی نشان وئروبسن . . اوزموسن حیاتیدنبیشتر

دسته بندی درختی