زبدةالاشعار

موضوع:محمد قولی میاب

قد علم کن به احترام علی #حیدریه_قولی_میاب

شهادت حضرت علی (ع) . . محمد قولی میاب – « کوثر » . . قد علم کن به احترام علی بنویس ای قلم به نام علی . بنویس ای قلم حکایت چیست این غریبه در این ولایت کیست . به چه کار آمده، چه سر دارد؟ از چه رو تیغ بر کمر دارد؟ . وایبیشتر

دسته بندی درختی