زبدةالاشعار

موضوع:محمود صادری

گل گلزار رسالت بوگئجه #شب_عاشورا_محمود_صادری

شب عاشوا . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمود صادری (پارسا) استقبال از مرحوم صراف . «گل گلزار رسالت بوگئجه شمردن ایستدی مهلت بوگئجه» . . نه گئجه عالم محشر کیمی تار خوف و تشویشه دوشوب خرد و کبار نور اولوببیشتر

زلفون آلتندا قالوب صورت زیبا گوزلیم #اکبریه_محمود_صادری

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمود صادری ( پارسا ) . زلفون آلتندا قالوب صورت زیبا گوزلیم ایله بیر پرده دور مهر دل آرا گوزلیم . . زلف پر چینون اولوب نوک جداده برهم ایله برهم کهبیشتر

دسته بندی درختی