زبدةالاشعار

موضوع:مطلع اردبیلی

کربلایه شامیدن گلدی قطاری زینبون #اربعین_مطلع_اردبیلی

اربعین حسینی . . مرحوم جلال الدین مطّلع اردبیلی . . کربلایه شامیدن گلدی قطاری زینبون یتدی مقصوده قوتاردی انتظاری زینبون . . سالدى قارداش قبرینه بیر اوزگه حالیلن اوزین قلبی گلدی رقته اشگیله دولدوردی گوزین آچدی دل شرحبیشتر

دسته بندی درختی