زبدةالاشعار

موضوع:مظلوم تبریزی

یانسون او قلبلر که بو ماتمده یانمادی #ورود_محرم_مظلوم_تبریزی

ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم مظلوم تبریزی . یانسون او قلبلر که بو ماتمده یانمادی لازم دگل او گوزاشک توکوب آغلیانمادی . لال اولسون اول دلیکه حسینین عزاسینه گلدی او شاه تشنه لبی اوخشیانمادی . شلبیشتر

دسته بندی درختی