زبدةالاشعار

موضوع:موسوی زنجانی

بار الها بیزی هیچ دردیله بیمار ائلمه #حسینیه_مناجات #موسوی_زنجانی

ثروت عشق … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . موسوی زنجانی . بار الها بیزی هیچ دردیله بیمار ائلمه مرد و نامرده و هر شرده گرفتار ائلمه . آقامیز عشقینه گر باده ایچوب مست اولدوخ بیزی حشره کیمی مست ایله و هشیاربیشتر

خلاق جهان عرش معلانی یاراتدی #حسینیه_موسوی_زنجانی

خلقت عالم و آدم #گریز به واقعۀ #کربلا . . سیّد مرتضی موسوی زنجانی . . خلّاق جهان عرش معلّانی یاراتدی قدرت الی تقدیر و قضایانی یاراتدی . سویدی تانیسونلار هامی اول کنز خفینی(۱) بیر نور جلی اول حق رحمانی، یاراتدی . انواربیشتر

دسته بندی درختی