زبدةالاشعار

موضوع:واعظی هریسی

غمونده یا حسین سنین تمام گویلر آغلادی #حسینیه_واعظی_هریسی

خطاب به حضرت امام حسین(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واعظی هریسی . غمونده یا حسین سنین تمام گویلر آغلادی گلوب فغان و شورشه هامی ملکلر آغلادی . کسنده باشیوی سنون او شمر شوم و بیحیا بوغازیوی کسن زمانبیشتر

ایدوب نور خدا رحلت تماماً انبیا آغلار #پیامبراسلام_واعظی_هریسی

شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم احد واعظی هریسی . ایدوب نور خدا رحلت تماماً انبیا آغلار اولوب صاحب عزا زهرا بو غمده ماسوا آغلار . . . قالیب دنیاده بی یاور عزیزی فاطمهبیشتر

دسته بندی درختی