زبدةالاشعار

موضوع:کریمی زنجانی

ای تیغ زهر آلودیله مسموم آتام لای لای #حیدریه_کریمی_مراغه_ای

شهادت حضرت علی (ع) .. .. #سبک_ویرانه_ده_نازلو_بالام .. .. مرحوم کریمی مراغه ای .. .. ای تیغ زهر آلودیله مسموم آتام لای لای یرمی بش ایل خانه نشین مظلوم آتام لای لای مظلوم آتام لای لای .. .. ای ذوالفقارین صاحبی دوشدون نهبیشتر

زهر ایدوب اثر جان وئرور آتان گل اوغول رضا گل اوغول رضا #کاظمیه_کریمی_زنجانی

خطاب به امام رضا (ع) از زبان امام موسی کاظم (ع) . . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک … مشابه .. .. مرتضی کریمی زنجانی . . زهر ائدوب اثر جان وئرور آتان گل اوغول رضا گل اوغول رضا یوخدی جسمیده دادیمه چاتانبیشتر

دسته بندی درختی