زبدةالاشعار

موضوع:12 مسلم ابن عوسجه

او گونکه درد و بلا کونی بیقرار ایلدی #اصحاب_الحسین #حامد_تبریزی

شهادت فرزند مسلم ابن عوسجه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حامد تبریزی . او گونکه درد و بلا کونی بیقرار ایلدی حسین کمکلری جانانه جان نثار ایلدی . او شاهین الدن عدو یار و یاورین آلدی او گیر داریده پیغمبربیشتر

دسته بندی درختی