زبدةالاشعار

موضوع:سوم خرداد

تاریخ جوموب حیرته حرّیّتیمیزدن #خرمشهر_علی_شهودی

حبّ الوطن من الایمان . .  . علی شهودی . تاریخ جوموب حیرته حرّیّتیمیزدن ملّتلر آلیر درس وفا ملتیمیزدن . ذلّت لباسین گئیمه میشیک گئیمریگ اصلا عزت یاغیر عالمده بیزیم قامتیمیزدن . حبّ الوطنی ائیلمیشیک قانیلا معنا اسدیکجهبیشتر

شهر خرمشهری آزاد ایلدی رزمنده لر #خرمشهر_ستار_رزاقی

آزادی خرمشهر .  .  . رزاقی تبریزی . شهر خرمشهری آزاد ایلدی رزمنده لر ملت ایرانی دلشاد ایلدی رزمنده لر . . امر رهبردن اطاعت ایلیوبلر جان بکف شوقیله میدان جنگه اوز قویوبلار صف به صف باش و جاندان گچدیلر تا حفظ اولا دین وبیشتر

نشسته ام بنویسم برای خرمشهر #خرمشهر_محمود_ژولیده

آزادی خرمشهر .  .  . حاج محمود ژولیده . نشسته ام بنویسم برای خرمشهر که صرف شد همه عمرم بپای خرمشهر . برادرم نه، ز دستم برادران رفتند و هیچ گه نَسرودم، رَثای خرمشهر . اگر چه مرثیه ها،ماجرای ما دارد ولی نگفته ام از کربلایبیشتر

دسته بندی درختی