زبدةالاشعار

موضوع:03 حیدریه

ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب #مباهله #برقعی

‍ مباهله ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب اهل آبادی تثلیث پریدند از خواب . رجز مأذنه‌ها لرزه به ناقوس انداخت راهبان را همه در ورطۀ کابوس انداخت . قصۀ فتنه وبیشتر

شمیم عطر ولانين بهاری یوم غدیر #غدیریه #مصیبی_تبریزی

شعار فدائیان ولایت در ایام الله غدیر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مصیبی تبریزی . شمیم عطر ولانين بهاری یوم غدیر ولایت اهلينه غيرت حصاری يوم غدير آجیقلی شیرلرین اقتداری يوم غدير تمام شیعه لرین افتخاری يوم غديربیشتر

کعبه نی ترک ایلینده حَجّ آخرده رسول #غدیریه #هادی_تبریزی

غدیریه #گریز به #قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم هادی تبریزی . کعبه نی ترک ایلینده حَجّ آخرده رسول جبرئیله گوئیا یتدی خدادن بو ندا . . اوز حبیبیمدن ایدم آز قالدی دعوت جبرئیل آشکاراولسون گرک امربیشتر

ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد #حیدریه_صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد بچه دل نهد بکه رو کند بچه سو رود یکجا رسد . ز خدا طلب دل مقبلی بهبیشتر

اى سپهر عزّته خورشید خاور یا علی #حیدریه_قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب #یاعلی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . اى سپهر عزّته خورشید خاور یا علی عالم امکانه سنسن مهر انور یا على . شوکت و جاه جلالون سایه بانى آسمان رفعتون خرگاهیدورنهبیشتر

گوش ائدون ای دوستان شاه دین #حیدریه_دلریش

در مدح و منقبت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . گوش ائدون ای دوستان شاه دین ای محبّان امیرالمؤمنین . من سیزه بیر معجزه ایلوم بیان تا اولون بو بزم آرا سیز شادمان بیشتر

ما را رمق از روح و علی را ز خداست #حیدریه_شاهی_اردبیلی

ما را رمق از روح و علی را ز خداست هر جاست خدای ما علی هم آنجاست ای آن که ز محدودی مردم گویی گوییّ و ندانی که علی استثناست . . #حیدریه_شاهی_اردبیلی #حیدریه_مدح #ما_را_رمق_از_روح_و_علی_را_ز_خداست #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعاربیشتر

می بده ساقی بزن زهره بچنگ خویش چنگ #غدیریه #هادی_تبریزی

غدیریّه (مُلمّع) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم هادی تبریزی . می بده ساقی بزن زهره بچنگ خویش چنگ تا برقص آید درون بیشه شیران و پلنگ . گل سپون شیعه جهانی عنبر افشان ایلیون یر یوزون سیز غبطه گاهبیشتر

دسته بندی درختی