زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:اکبریه_تائب_تبریزی

علی ای شبه پیغمبر منیم صبر و قراریمسان #اکبریه_تائب_تبریزی

حالات حضرت علی اکبر (ع) در وداع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . علی ای شبه پیغمبر منیم صبر و قراریمسان سرور سینه حیدر سن ایستکلی نگاریمسان شبیه روی پیغمبر علی اکبر علی اکبر . . علی روح وفابیشتر

دسته بندی درختی