زبدةالاشعار

خزانه بلبل دستان سرانی قویمیون گلسین #پندیات_لاادری

((بو یئر بزم شرفدور بی شرفلر قویمیون گلسین))
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
لاادری
.
خزانه بلبل دستان سرانی قویمیون گلسین
رَزان گلزاره جغد نغمه خوانی قویمیون گلسین
حسینون بزمینه اهل ریانی قویمیون گلسین
او بزمه سینه چاک بی حیانی قویمیون گلسین
ولایتسیز شرفسیز سۆز یازانی قویمیون گلسین
لیاقت سیز #ادب سیز نوحه خوانی قویمیون گلسین
.
.
.
اگر عشق اهلی سن؛ آچ سینه وی یاندیر بو محفل ده
فروغ شمع احساسی الولاندیر بو محفل ده
ضلالت دن آلیشمیش مشعلی سۆندور بو محفل ده
شرفسیز نوحه خوانین وور قچین سیندور بو محفل ده
بو بزمین ارزشی چوخدور خزفلر قویمیون گلسین
بو یئر بزم شرفدور بی شرفلر قویمیون گلسین
.
.
.
اگر مدّاح سان بو بزمه تنها گل ، قشون چکمه
سئچوب دورت بش نفر نوچه گتورمه تخم کین اکمه
ئورکدن گوز یاشین توک ، اشک تمساح عارضه توکمه
ریاکارانه اعمالیله قدّ نهضتی بوکمه
صفالی محفله بی معرفتلر قویمیون گلسین
مقدسدور بو یئر شیطان صفتلر قویمیون گلسین
.
.
.
حسینون مجلسینده شخص بی وجدانه یئر یوخدی
خیانت اهلی بی اصل و نسب انسانه یئر یوخدی
بورا خیرالعمل درگاهیدور عصیانه یئر یوخدی
شرفلی تولکی گلسین بی شرف اصلانه یئر یوخدی
بو بزمه خواب غفلتده یاتانلار قویمیون گلسین
اوجوز بیر قیمته عشقین ساتانلار قویمیون گلسین
.
.
.
حسینه منتسب سۆز درّ و مرجان و عقیق اولسون
حسین آدین یازان کاتب گرک اهل طریق اولسون
نه اینکه شهرت وعنوان و دیناره غریق اولسون
ئوزی سالوس ، شعری نسخۀ عهد عتیق اولسون
بو بزمه فسق و جوره منتسبلر قویمیون گلسین
بو یئر مهد ادبدور بی ادبلر قویمیون گلسین
.
.
.
قلم یازسان حقیقتدن فقط یاز ، قوی نولور اولسون
بو گلزارین طراوت سیز صفاسیز گوللری صولسون
بو گلشندن مشام عالمه عطر صفا دولسون
عزاداره گولوب توهین ائدن دیللرده لال اولسون
بو گلزاره خس و خار مغیلان قویمیون گلسین
شریک قافله همدست شیطان قویمیون گلسین
.
.
.
حسینون ماتمینده واردی حرمت گلمیَن بولمز
بو بزمین حرمتین کیم بولسه بیرآن گوز یاشین سیلمز
حسینچی مطلقا جاه و مقام و پوله اسگیلمز
مقام و دِرهمه کیم اگمسه باش ئولمیوب ئولمز
بو والا بزمه هر درد و مُحَنلر قویمیون گلسین
بو بزمین حرمتی وار بددهنلر قویمیون گلسین
.
.
.
حسین دور تاجدار عشق ؛ بئیله تاجدار ئولمز
حسیون ماتمینده آغلیان گوز اشکبار ئولمز
حسینچی جان وئرن لحظه حسینوندن کنار ئولمز
بو شمع عشق اودوندا کیم یانار پروانه وار ، ئولمز
حرامیندن ییوب قارنی کۆپَنلر قویمیون گلیسین
بو بزمه دست شیطانی ئوپن لر قویمیون گلسین
.
.
.
عزا مجلسلری قلب شیاطینی سۆکن یئردی
یزید و آل سفانین عدم طرحین چکن یئردی
بنادن قامت طاغوت دورانی بوکن یئردی
بوکولمیش قدّیلن زهرا ، گوزۆن یاشین تۆکن یئردی
مقدس یئردی عُمّال پلیدی قویمیون گلسین
بو بزمه جیره خواران یزیدی قویمیون گلسین
.
.
.
قلم یاز مُنشیان شعر بی برهانه مین لعنت
قلم فرسای بی انصاف و بی وجدانه مین لعنت
سندسیز مطلبه دامن ووران نادانه مین لعنت
حسینون آدینی پوله ساتان انسانه مین لعنت
بو بزمه بی حیا لوح و قلملر قویمیون گلسین
بو یئر حرمتلی دور نامحترملر قویمیون گلسین
.
.
.
#پندیات_لاادری
#بزم_عزا #ورود_محرم #حسینیه #مجلس_عزای_حسین
#بو_یئر_بزم_شرفدور_بی_شرفلر_قویمیون_گلسین
#خزانه_بلبل_دستان_سرانی_قویمیون_گلسین
#ترکی
#زبدةالاشعار

متن پیشنهادی:  ترک ایلیوب مدینه نی آیا ندن حسین

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی