زبدةالاشعار

ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است #زینبیه_سعدی_زمان

مدح حضرت زینب سلام الله علیها
.
.
مرحوم سید رضا حسینی سعدی زمان
.
ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است
محتجب لفظ حجاب از احتجاب زینب است
.
دختر قرآن ناطق خواهر ناموس دین
کی دهد معجر ز سر قرآن کتاب زینب است
.
هر کجا تدریس قرآن می شود در مکتبی
اولین بانی بدین مکتب جناب زینب است
.
درس قرآن بر زنان کوفه میدادی مدام
نی شگفت اسرار قرآن جدّو باب زینب است
.
چشم بینای فلک چون او زنی هرگز ندید
مریم و زهرا برون زین احتساب زینب است
.
حرفهایش بود از بس مستدلّ و منطقی
زادۀ مرجانه رسوا از خطاب زینب است
.
میر شام شوم با آن نخوت و آن ملعنت
نادم از پرسش مشوّش از جواب زینب است
.
دستگاه ظلم را کوبنده وبر باده ده
بر یزید مست و لایعقل عتاب زینب است
.
بر سر قبرش روی گر سوز و سازی بشنوی
آن صدای سوزش قلب کباب زینب است
.
زن مگو از همتش مردان عالم شرمسار
توتیای چشم مردان از تراب زینب است
.
زن مگو ناموس حیّ ذوالجلال و زین اب
کی توان گفتن زنی اندر حساب زینب است
.
زن ولی باید بود صاحب حجاب وباعفاف
هر زنِ باعفتی نائب مناب زینب است
.
امتداد رشتۀ اسلام را علت به دهر
نطق آتشبار و در بازو طناب زینب است
.
بحر موّاجی است زینب در شئون زندگی
اندر آن دریا « حسینی » هم حباب زینب است
.
.
#زینبیه_مدح #زینب_است
#ستر_ناموس_نبوت_چون_حجاب_زینب_است
#سعدی_زمان
#آثارالحسینی2 ص 141
#نجوم_درخشان1 ص 243
#فارسی
.
.

این متن را هم بخوانید:  دایاندی غم قطاری شامیده چون باب ساعاته #ورود_شام #سعدی_زمان

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی