زبدةالاشعار

موضوع:جیحون یزدی

مست از غدیر خم نگر مهر و مه و ارض و سما #حیدریه_جیحون_یزدی

در تهنیت عید غدیر خم و ستایش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام . . جیحون یزدی . . مست از غدیرخم نگر مهر و مه و ارض و سما آری مجو هوشی دگر چون شد سقایت با خدا . . می وحی و خمّش عقل کل پر زاو غدیر از بوی گل بخشنده سلطانبیشتر

گفتم بعقل دوش که ای آیت هدی #حیدریه_جیحون_یزدی

در منقبت حضرت مولی الموالی (ع) . . مرحوم جیحون یزدی . . گفتم بعقل دوش که ای آیت هدی گشت اول از مشیّت که کفر و دین بنا . کی نور دین و ظلمت کفر انتشار داشت گر حکمت حکیم نمیکردی اقتضا . از قدرت که بر سر بازار اختلاف اینبیشتر

دسته بندی درختی