زبدةالاشعار

موضوع:ذهنی زاده

افتاد دست راست خدایا ز پیکرم #عباسیه_ذهنی_زاده

زبانحال حضرت ابوالفضل (ع) هنگام تحصیل آب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی زاده . افتاد دست راست خدایا ز پیکرم بر دامن حسین برسان دست دیگرم . چون دست من لیاقت دامان او نداشت انداختم به راه که بر دارد ازبیشتر

سولی پیکانلا بابا ویردی منه حرمله سو #اصغریه_ذهنی_زاده

زبانحال جناب علی اصغر(ع) هنگام شهادت با امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک با صدای حاج ابراهیم رهبر . مرحوم ذهنی زاده . سولی پیکانلا بابا ویردی منه حرمله سو قان اولیدی بو فراتی نیه لازم بیله سو بیشتر

ای گوزل قارداشمون نازلی دل آراسی قیزیم #کوچ_شام #ذهنی_زاده

کوچ از شام زبانحال حضرت علیا مکرمه زینب کبری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی زاده . ای گوزل قارداشمون نازلی دل آراسی قیزیم باشه یتدی باشمون درد و بلایاسی قیزیم . قارداشیم گلشنینه تازه شگفته گلیدونبیشتر

فکرون منه گر اولماسا همدم علی قارداش #راه_شام_ذهنی_زاده

حالات راه شام زبانحال خواهر علی اکبر(ع) . . . مرحوم ذهنی زاده . . فکرون منه گر اولماسا همدم علی قارداش تاب ایلمرم هجروه بیردم علی قارداش . . عشقونله ازلده بو گوگل الفت ایدوبله بیر گوشه نیاز عالمینه خلوت ایدوبله ویرانهبیشتر

ازل حسینه ایکیمجی سلام ابوالفضله #عباسیه_ذهنی_زاده

حالات حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی زاده . ازل حسینه ایکیمجی سلام ابوالفضله اولا تحیّت با احترام ابوالفضله . نه شان و مرتبه دور حَبَّذا خدای جلیل کرامت ایلیوب اوزگهبیشتر

دسته بندی درختی