زبدةالاشعار

موضوع:ذهنی زاده

سولی پیکانلا بابا ویردی منه حرمله سو #اصغریه #ذهنی_زاده

زبانحال جناب علی اصغر(ع) هنگام شهادت با امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک با صدای حاج ابراهیم رهبر . مرحوم ذهنی زاده . سولی پیکانلا بابا ویردی منه حرمله سو قان اولیدی بو فراتی نیه لازم بیله سو بیشتر

ای گوزل قارداشمون نازلی دل آراسی قیزیم #کوچ_شام #ذهنی_زاده

کوچ از شام زبانحال حضرت علیا مکرمه زینب کبری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی زاده . ای گوزل قارداشمون نازلی دل آراسی قیزیم باشه یتدی باشمون درد و بلایاسی قیزیم . قارداشیم گلشنینه تازه شگفته گلیدونبیشتر

ازل حسینه ایکیمجی سلام ابوالفضله #عباسیه #ذهنی_زاده

حالات حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی زاده . ازل حسینه ایکیمجی سلام ابوالفضله اولا تحیّت با احترام ابوالفضله . نه شان و مرتبه دور حَبَّذا خدای جلیل کرامت ایلیوب اوزگهبیشتر

دسته بندی درختی