زبدةالاشعار

موضوع:شاهی اردبیلی

ما را رمق از روح و علی را ز خداست #حیدریه #شاهی_اردبیلی

ما را رمق از روح و علی را ز خداست هر جاست خدای ما علی هم آنجاست ای آن که ز محدودی مردم گویی گوییّ و ندانی که علی استثناست . . #حیدریه #شاهی_اردبیلی #حیدریه_مدح #ما_را_رمق_از_روح_و_علی_را_ز_خداست #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعاربیشتر

وئروبدی هر کیمه بیر نعمتی سحر دنیا #حیدریه #شاهی_اردبیلی

دنیا و علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاهی اردبیلی . وئروبدی هر کیمه بیر نعمتی سحر دنیا آلوبدی آخشام الیندن ائدوب هدر دنیا . قیزیل کلامی اولان نطقی ضعفدن قورودوب گوموش جمالی سارالدوب ائدوبدی زر دنیا بیشتر

دریا چو جزیره در کنار حسن است #حسنیه #شاهی_اردبیلی

دریا چو جزیره در کنار حسن است خورشید چو نقطه در حصار حسن است بهتر که زمین را نزنی طعنۀ تلخ سنگینی آن هم از وقار حسن است . #حسنیه #شاهی_اردبیلی #حسنیه_مدح #دریا_چو_جزیره_در_کنار_حسن_است #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔:بیشتر

دسته بندی درختی