زبدةالاشعار

موضوع:شاهی اردبیلی

ای کعبیه استاد ائیلین کرب و بلانی #حسینیه_شاهی_اردبیلی

در معارف مولی و مناظر قتلگاه و التفات به نوائب راه شام و مصائب ویرانه . . شاهی اردبیلی . . ای کعبیه استاد ائیلین کرب و بلانی سن تک یر اوزینده کیم اولوب واحده ثانی . . ای گوزلره گورسنمیه نون آینه داری والنّجمده رُتبونبیشتر

ما را رمق از روح و علی را ز خداست #حیدریه_شاهی_اردبیلی

ما را رمق از روح و علی را ز خداست هر جاست خدای ما علی هم آنجاست ای آن که ز محدودی مردم گویی گوییّ و ندانی که علی استثناست . . #حیدریه_شاهی_اردبیلی #حیدریه_مدح #ما_را_رمق_از_روح_و_علی_را_ز_خداست #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعاربیشتر

وئروبدی هر کیمه بیر نعمتی سحر دنیا #حیدریه_شاهی_اردبیلی

دنیا و علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاهی اردبیلی . وئروبدی هر کیمه بیر نعمتی سحر دنیا آلوبدی آخشام الیندن ائدوب هدر دنیا . قیزیل کلامی اولان نطقی ضعفدن قورودوب گوموش جمالی سارالدوب ائدوبدی زر دنیا بیشتر

سیمرغ سکوت رزمکار حسن است #حسنیه_شاهی_اردبیلی

سیمرغ سکوت رزمکار حسن است شمشیر شکیب ذوالفقار حسن است حیرت چه کنی ز خون دل خوردن او این مائده سهم کارزار حسن است . #حسنیه_شاهی_اردبیلی #حسنیه_مدح #سیمرغ_سکوت_رزمکار_حسن_است #فارسی .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔:بیشتر

لال شد دنیای بی مقدار یا زهرا بگو #فاطمیه_شاهی_اردبیلی

در مراتب و مصائب حضرت زهرا (س) #فارسی_ترکی . . . شاهی اردبیلی . لال شد دنیای بی مقدار یا زهرا بگو بر دهن ها مهر زد مسمار یا زهرا بگو . عید نفس است و جماعت دانش و انصاف را می کشند اندر سر بازار یا زهرا بگو . نیست فرزندیبیشتر

دسته بندی درختی