زبدةالاشعار

موضوع:شاهی اردبیلی

ای که گویی شد چرا از جمله برتر فاطمه #فاطمیه_شاهی_اردبیلی

در مدارج و مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها #فارسی_ترکی .. .. شاهی اردبیلی .. .. #فارسی .. ای که گویی شد چرا از جمله برتر فاطمه جمله اعراضند و اعیان جان و جوهر فاطمه .. گر نشد پیغمبر این معصومه کسر شأن نیست چون که بود ازبیشتر

میدان گوزتلور گیت بالا اکبر خداحافظ #اکبریه_شاهی_اردبیلی

عزیمت حضرت علی اکبر (ع) به میدان مبارزه و تودیع حضرت لیلا (س) . . #سبک_ویرانه_ده_نازلو_بالام . . شاهی اردبیلی . . میدان گوزتلور گیت بالا اکبر خداحافظ لیلانی سال حالدان حالا اکبر خداحافظ . . گویده پیمبرلر باخور دللردهبیشتر

گوردیلر بیر داغ انوب تلی بیابانه گلور #عباسیه_شاهی_اردبیلی

مراتبی از مبارزت و مفاخرت علمدار حسین (ع) . . شاهی اردبیلی . . گوردیلر بیر داغ انوب تلی بیابانه گلور گوهر قدرت قهاریدی جولانه گلور مرتضی اوغلی اباالفضلدی میدانه گلور وئره نامردلرین مزدینی مردانه گلور اود دوتوب حیف سوسوزبیشتر

ای جوهر جان معنویت #فاطمیه_شاهی_اردبیلی

در معارف و مصائب حضرت زهرا . . شاهی اردبیلی . ای جوهر جان معنویت از جنس بشر نئی تو زهرا والله که جز خدا نداند در شأن و شرف که ای تو زهرا خاکم به دهن اگر بگویم مانند فرشته ای تو زهرا هر جا که فرشته پر کند وا بالاتر از اوبیشتر

ای کعبیه استاد ائیلین کرب و بلانی #حسینیه_شاهی_اردبیلی

در معارف مولی و مناظر قتلگاه و التفات به نوائب راه شام و مصائب ویرانه . . شاهی اردبیلی . . ای کعبیه استاد ائیلین کرب و بلانی سن تک یر اوزینده کیم اولوب واحده ثانی . . ای گوزلره گورسنمیه نون آینه داری والنّجمده رُتبونبیشتر

ما را رمق از روح و علی را ز خداست #حیدریه_شاهی_اردبیلی

ما را رمق از روح و علی را ز خداست هر جاست خدای ما علی هم آنجاست ای آن که ز محدودی مردم گویی گوییّ و ندانی که علی استثناست . . #حیدریه_شاهی_اردبیلی #حیدریه_مدح #ما_را_رمق_از_روح_و_علی_را_ز_خداست #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعاربیشتر

دسته بندی درختی