زبدةالاشعار

موضوع:صامت بروجردی

این سرانی که ببینی برخ همچون قمرند #ورود_شام #صامت_بروجردی

گفتگوی حضرت امام سجاد (ع) با سهل در شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . این سرانی که ببینی برخ همچون قمرند صدف علم نبی را همه یکتا گهرند . گرچه گردیده گرفتار ز هر بی پدری اسد بیشۀ دین شیربیشتر

شیعیان بار دگر نخل عزا می بندند #ورود_محرم #صامت_بروجردی

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی تضمین از نجات اصفهانی (میرعبدالعال نجات حسینی کوه‌گیلویه‌ای) . . شیعیان بار دگر نخل عزا می بندند باز بار سفر کرب و بلا می بندند یا مگر حجله قاسمبیشتر

به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک #کوچ_کربلا #صامت_بروجردی

زبانحال حضرت زینب با برادر ، در قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی تضمین از شمس مغربی . . به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک دمی که دید تن چون گلش ز خنجر چاک فتاده بیکفن و غرقه خون به دامن خاکبیشتر

روایت است که چون عترت رسول الله #ورود_مدینه #صامت_بروجردی

ورود مدینه زبانحال حضرت زینب (س) با مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . روایت است که چون عترت رسول الله سوی مدینه رسیدند با خروش ز راه . خمیده زینب بی غمگسار گشت روان میان روضۀ مادر به نالهبیشتر

ای دل غمگین به حال خویش حیرانی چرا؟ #مهدیه_صامت_بروجردی

یا مهدی #گریز به #قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . ای دل غمگین به حال خویش حیرانی چرا؟ با همه جمعیت خاطر پریشانی چرا؟ ز انقلاب عرصۀ امکان هراسانی چرا؟ همچو بوتیمار سر اندر گریبانی چرا؟بیشتر

در شب معراج هادی سبل #حیدریه_صامت_بروجردی

قصه معراج و شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد باقر صامت بروجردی . در شب معراج هادیِّ سُبُل خواجۀ امکان محمّد عقل کل . دید اندر آسمان پنجمین شکل زیبای امیرالمومنین . گفتبیشتر

به مرگ من مکش امروز معجر را ز سر زینب #حیدریه_صامت_بروجردی

شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) زبانحال حضرت با دخترش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد باقر صامت بروجردی . به مرگ من مکش امروز معجر را ز سر زینب که خواهی گشت از بعد پدر خونین جگر زینب . ز بعد از منبیشتر

ای گرامی گوهر درج عفاف #فاطمیه_صامت_بروجردی

شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . ای گرامی گوهر درج عفاف حوریان را خاک درگاهت مطاف . عصمت کبرای حی دادگر دختر نیک اختر خیرالبشر . باز گردون حیله ای انگیخته طرح نو بهر جداییبیشتر

یا علی ای ابن عم غم نصیب #فاطمیه_صامت_بروجردی

شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . یا علی ای ابن عم غم نصیب ای تو درد درمندان را طبیب . ریخت در جانم فلک زهر نفاق الفراق الفراق الفراق . مرغ جان را بر سر افتاده هوس تا گشایدبیشتر

دسته بندی درختی