زبدةالاشعار

موضوع:صامت بروجردی

گفت راوی در تمام عالمین #حسینیه_صامت_بروجردی

امتحان طبیب موصلی و کرامت حضرت اباعبداله الحسین (ع) گریز به مصائب شام و کوفه . . مرحوم صامت بروجردی . . گفت راوی در تمام عالمین چون خلافت شد مسلّم بر حسین . بود در موصل یکی دانا طبیب با یزید بن معاویه حبیب . نی همین دربیشتر

تو را چون جمع شد امروز اسباب توانائی #حیدریه_صامت_بروجردی

مدح حضرت علی (ع) . . . مرحوم #صامت_بروجردی . تو را چون جمع شد امروز اسباب توانائی چرا غافل از اوضاع پریشانی فردائی . جهان و استراحت صحبت سنگ و سبو باشد چرا بر شیشۀ عفلت فکندن سنگ دانائی . جهان چون خانۀ زنبور پرنیشست وبیشتر

ای گرامی دخت سالار امم #فاطمیه_صامت_بروجردی

در مدح حضرت زهرا (س) . . مرحوم صامت بروجردی . . ای گرامی دخت سالار امم لوح محفوظ خدای ذوالنّعم . همسر و همخوابۀ حبل المتین ماه برج عروة الوثقای دین . از تو جسته سکّۀ عصمت رواج عصمتت بگرفته از عفّت خراج . با وجود چون توبیشتر

این سرانی که ببینی برخ همچون قمرند #ورود_شام #صامت_بروجردی

گفتگوی حضرت امام سجاد (ع) با سهل در شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . این سرانی که ببینی برخ همچون قمرند صدف علم نبی را همه یکتا گهرند . گرچه گردیده گرفتار ز هر بی پدری اسد بیشۀ دین شیربیشتر

شیعیان بار دگر نخل عزا می بندند #ورود_محرم #صامت_بروجردی

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی تضمین از نجات اصفهانی (میرعبدالعال نجات حسینی کوه‌گیلویه‌ای) . . شیعیان بار دگر نخل عزا می بندند باز بار سفر کرب و بلا می بندند یا مگر حجله قاسمبیشتر

به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک #کوچ_کربلا #صامت_بروجردی

زبانحال حضرت زینب با برادر ، در قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی تضمین از شمس مغربی . . به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک دمی که دید تن چون گلش ز خنجر چاک فتاده بیکفن و غرقه خون به دامن خاکبیشتر

روایت است که چون عترت رسول الله #ورود_مدینه_صامت_بروجردی

ورود مدینه زبانحال حضرت زینب (س) با مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . روایت است که چون عترت رسول الله سوی مدینه رسیدند با خروش ز راه . خمیده زینب بی غمگسار گشت روان میان روضۀ مادر به نالهبیشتر

ای دل غمگین به حال خویش حیرانی چرا؟ #مهدیه_صامت_بروجردی

یا مهدی #گریز به #قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . ای دل غمگین به حال خویش حیرانی چرا؟ با همه جمعیت خاطر پریشانی چرا؟ ز انقلاب عرصۀ امکان هراسانی چرا؟ همچو بوتیمار سر اندر گریبانی چرا؟بیشتر

در شب معراج هادی سبل #حیدریه_صامت_بروجردی

قصه معراج و شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد باقر صامت بروجردی . در شب معراج هادیِّ سُبُل خواجۀ امکان محمّد عقل کل . دید اندر آسمان پنجمین شکل زیبای امیرالمومنین . گفتبیشتر

به مرگ من مکش امروز معجر را ز سر زینب #حیدریه_صامت_بروجردی

شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) زبانحال حضرت با دخترش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد باقر صامت بروجردی . به مرگ من مکش امروز معجر را ز سر زینب که خواهی گشت از بعد پدر خونین جگر زینب . ز بعد از منبیشتر

دسته بندی درختی