زبدةالاشعار

موضوع:ناطق اردبیلی

ای قانه باتان ظلمیله مه پیکریم اکبر #اکبریه_ناطق_اردبیلی

شهادت حضرت علی اکبر(ع) .. .. مرحوم ناطق اردبیلی .. .. ای قانه باتان ظلمیله مه پیکریم اکبر قربان اولا قانلو گوزوه گوزلریم اکبر .. .. زلفون داغیلوب قانه باتوب دسته به دسته چوخ نیزه دگوب خنجر ایدوب جانوی خسته بی غسل قالوببیشتر

دسته بندی درختی