زبدةالاشعار

موضوع:مادر

شبانگاهان موج غصّه ی تو سینه را توفان میکند مادر #مادر #بیدقداری

در فراق مادر #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . #سبک_شبانگاهان . #فارسی . شبانگاهان موج غصّه ی تو سینه را توفان میکند مادر خیال دیدار روی گُلت دیده راگریان میکند مادر چراغ شبهای اینبیشتر

سنسیز اولدی اورگیم غملره کاشانه آنا #مادر #بیدقداری

در فقدان مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . سنسیز اولدی اورگیم غملره کاشانه آنا گوز یاشیم زینت اولور هر گجه دامانه آنا . سونمه ای عشقی منه عمریده عزّت چراغی منده شوقیله اولوم باشووه پروانهبیشتر

ائدوبدی ربّ جهان لطف بی کران ننیه #مادر #علیوی

#مهربان ننه (ماجرای جوانی که مادرش را در بیابان رها کرد تا طعمه درندگان شود) . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . عُلیَوی . ائدوبدی ربّ جهان لطف بی کران ننیه وئروب محبتی خلاق لامکان ننیه . ئوزون سالار اوتا اوتدانبیشتر

مُحَسّناتون او اندازه بیکراندی آنا

مقام مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . مُحَسّناتون او اندازه بیکراندی آنا قلَم مَدیحووَه عاجزدی ناتواندی آنا . زُلال سِیرَتوون، لایَزالی همّتوون همیشه آینه گردانی، کهکشاندی آنا . سَرَنده سن یرهبیشتر

صفای خانه ام گل زمانه ام #بیدقداری

درسوگ مادر #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . #فارسی . صفای خانه ام گل زمانه ام دلم زغم شکسته مادر به سوگ تو نشسته مادر . اگرگلی بویم شمیم تو جویم به هرکجا نشانه داری غم تو ماندهبیشتر

تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر تو بهترین سخن جاودانه ای مادر . یگانگی است از خدا و می گویم پس از خدای یگانه یگانه ای مادر . بهار بی تو غم انگیزتر ازبیشتر

دلم گرفته زخانه کجایی ای مادر #مادر #علی_شهودی

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . علی شهودی . دلم گرفته زخانه کجایی ای مادر که خانه بی تو ندارد صفایی ای مادر . چنان به دیدن روی تو آرزو مندم خدا کند که بخوابم بیایی ای مادر . هنوز چشم به راه توام که بازآیی گرهبیشتر

ای روح پیکر من گمگشته گوهر من #مادر #بیدقداری

در سوگ مادر دستگاه سه گاه درآهنگ تصنیف رسوای زمانه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . . ای روح پیکرمن گمگشته گوهر من کرده سفر ازبرمن ای مادرمن . شمع وپروانه ی من جان وجانانه ی من زیبا گل پرپرمنبیشتر

دسته بندی درختی