زبدةالاشعار

موضوع:02 خروج از مدینه

ایاقه دور گوزون آچ ای علیل و زار قزیم #خروج_مدینه_دخیل

خروج از مدینه زبانحال حضرت زینب (س) با حضرت صغری (س) سوال و جواب . . مرحوم دخیل . ///حضرت زینب/// . ایاقه دور گوزون آچ ای علیل و زار قزیم قدی خمیده مصیبت کشیده خوار قزیم . بهار ابرکیمی چشمی اشکبار بالا ضعیف خسته و بیماربیشتر

آنا بیگانه لر قویماز منی اوز خانمانیمده #خروج_مدینه_صافی_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال حضرت سیدالشهداء(ع) کنار مزار مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . آنا بیگانه لر قویماز منی اوز خانمانیمده مگر بیر پر سنق بلبل قالار بوش گلستانیمده . . گلوبدور شامدنبیشتر

کای سیّد سرور گرامی #خروج_مدینه_دخیل

خروج از مدینه زبانحال امام حسین (ع) در جوار قبر پیامبر اسلام (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دخیل . کای سیّد سرور گرامی وی شاه بزرگوار نامی . ای تاج مبارک تبارک وی صاحب روضۀ مبارک . بر من که عزیز جدّبیشتر

ویردی رضا قضایه حسین بن فاطمه #خروج_مکه #صحاف_تبریزی

کوچ از مدینه به کعبه معظمه و از کعبه به طرف کربلا و کیفیت فداکاری سید الشهداء . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صحاف تبریزی . ویردی رضا قضایه حسین بن فاطمه صبر ایتدی هر بلایه حسین بن فاطمه . اولموشدی پای بندبیشتر

بابا گلدیم ایدم قبرون زیارت یارسول الله #خروج_مدینه_تابع_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال امام حسین (ع) در مرقد شریف جدش حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تابع دین . . بابا گلدیم ایدم قبرون زیارت یارسول الله حسینون قلبینی یاندیردی فرقت یارسول الله . . ایلهبیشتر

دوتدی جبریل عنان مرکبینی #خروج_مدینه_دخیل

خروج از مدینه سوار شدن امام حسین (ع) به ذوالجناح و دیدن حالت مأیوسی او در رکابدار شدن حضرت جبرئیل . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دخیل . دوتدی جبریل عنان مرکبینی دیدی ای سیّد جنان گیتمه . دامنیندن یاپوشدیبیشتر

ایلیوب حسین ترک خانمان کوی یاره بیر کاروان گیدر #خروج_مدینه_صافی_تبریزی

خروج کاروان امام حضرت حسین (ع) از مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . ایلیوب حسین ترک خانمان کوی یاره بیر کاروان گیدر راه عشقده الده نقد جان ویرماقا هامی امتحان گیدر کربلایه بیر کاروان گیدربیشتر

دسته بندی درختی