زبدةالاشعار

موضوع:02 خروج از مدینه

آنا بیگانه لر قویماز منی اوز خانمانیمده #خروج_مدینه #صافی_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال حضرت سیدالشهداء(ع) کنار مزار مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . آنا بیگانه لر قویماز منی اوز خانمانیمده مگر بیر پر سنق بلبل قالار بوش گلستانیمده . . گلوبدور شامدنبیشتر

کای سیّد سرور گرامی #خروج_مدینه #دخیل

خروج از مدینه زبانحال امام حسین (ع) در جوار قبر پیامبر اسلام (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دخیل . کای سیّد سرور گرامی وی شاه بزرگوار نامی . ای تاج مبارک تبارک وی صاحب روضۀ مبارک . بر من که عزیز جدّبیشتر

ویردی رضا قضایه حسین بن فاطمه #خروج_مکه #صحاف_تبریزی

کوچ از مدینه به کعبه معظمه و از کعبه به طرف کربلا و کیفیت فداکاری سید الشهداء . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صحاف تبریزی . ویردی رضا قضایه حسین بن فاطمه صبر ایتدی هر بلایه حسین بن فاطمه . اولموشدی پای بندبیشتر

بابا گلدیم ایدم قبرون زیارت یارسول الله #خروج_مدینه #تابع_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال امام حسین (ع) در مرقد شریف جدش حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تابع دین . . بابا گلدیم ایدم قبرون زیارت یارسول الله حسینون قلبینی یاندیردی فرقت یارسول الله . . ایلهبیشتر

دوتدی جبریل عنان مرکبینی #خروج_مدینه #دخیل

خروج از مدینه سوار شدن امام حسین (ع) به ذوالجناح و دیدن حالت مأیوسی او در رکابدار شدن حضرت جبرئیل . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دخیل . دوتدی جبریل عنان مرکبینی دیدی ای سیّد جنان گیتمه . دامنیندن یاپوشدیبیشتر

ایلیوب حسین ترک خانمان کوی یاره بیر کاروان گیدر #خروج_مدینه #صافی_تبریزی

خروج کاروان امام حضرت حسین (ع) از مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . ایلیوب حسین ترک خانمان کوی یاره بیر کاروان گیدر راه عشقده الده نقد جان ویرماقا هامی امتحان گیدر کربلایه بیر کاروان گیدربیشتر

بو گون باغ رسالتدن حسین تک بیر گل آیریلدی #خروج_مدینه #صافی_تبریزی

خروج کاروان امام حضرت حسین (ع) از مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . بو گون باغ رسالتدن حسین تک بیر گل آیریلدی یانینجا دوشدی شیرین دل سکینه بلبل آیریلدی . . اوزین قید علایقدن ایده ایستردیبیشتر

دسته بندی درختی