زبدةالاشعار

موضوع:08 صادقیه

شیعۀ پاک حیدری صادقی صدقیلن تانور #صادقیه_معروف_اهری

مدح و شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام .. .. معروف اهری .. .. شیعۀ پاک حیدری صادقی صدقیلن تانور شاه ولا کمکلری صادقی صدقیلن تانور تشنۀ جام کوثری صادقی صدقیلن تانور سالک خط رهبری صادقی صدقیلن تانور رهرو راه جعفریبیشتر

منصور ظلمیندن هامی اهل جهان مغموم اولوب #صادقیه_ذاکر_تبریزی

در احوالات حضرت امام جعفر صادق (ع) .. .. مرحوم ذاکر تبریزی .. .. منصورظلمیندن هامی اهل جهان مغموم اولوب جبرا امام جعفرصادق بوگون مسموم اولوب .. .. آتمیش بش ایل عمرایلیوب یا اینکه یتموش سالیده مسموم ایدوب اول حضرتی یرمیبیشتر

گلور سرشک عزادیده خلایقدن #صادقیه_رمضانی_خاکی

شهادت حضرت امام صادق علیه السلام . . . حاج روح الله رمضانی ( خاکی ) . گلور سرشک عزا دیده ی خلایقدن گدور سمایه نوا سوسن و شقایقدن قلم یازاندا ملال امام صادقدن اونوندا قلبینه غم مدینه ده قالانیب آناسی فاطمه تک قاپیسیبیشتر

صادق آل عبا شیعه لرون سروریدی #صادقیه_بهلول_حبیبی_زنجانی

توسل به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام . . #سبک_شهریاریمسن_آقا . . بهلول حبیبی زنجانی . . صادق آل عبا شیعه لرون سروریدی آستانونده ملک،بو آقانون نوکریدی مندن ال سندن اتک،بیر باخیشین بسدی منه (جدوآبائیم آقا، واللهیبیشتر

اهل اسلامون بو گون بیر تازه عاشوراسیدی #صادقیه_خادم_تبریزی

شهادت امام صادق(ع) . . مرحوم احمد پورعطا ( خادم تبریزی ) . . اهل اسلامون بو گون بیر تازه عاشوراسیدی صادق آل رسولین ماتم عظماسیدی . . مست ایدوب منصور بیدینی هوای سلطنت نصب اولوب دربارینه گوردی لوای سلطنت بولمدی کیمدور بوبیشتر

دسته بندی درختی