زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رمضانیه_وداع

عید یعنی کنار تو بودن #عید_فطر #لاادری

عید فطر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاعر ؟؟؟ . عید یعنی کنار تو بودن بی تو عیدی نمی شود معنا عید یعنی دمی که بر کعبه می زنی تکیه پیش ما آقا . . عید یعنی دمی که برگردی بعد از آن روزها همه عید است جمعه ای کهبیشتر

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید #عید_فطر #حافظ_شیرازی

هلال عید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حافظ شیرازی . جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید هلال عید در ابروی یار باید دید . شکسته گشت چو پشت هلال قامت من کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید . مگر نسیم خطت صبح در چمنبیشتر

ای جماعت بو دگیل معنی ماه رمضان #رمضانیه_وداع #عبادی_طارمی

وداع ماه مبارک . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عبادی طارمی . ای جماعت بو دگیل معنی ماه رمضان اوتوراخ سفرا باشیندا اولا هنگام اذان . باغلیاخ آغزیمیزی وقت فلقدن شفقه ولی افطاریده اولسون قارین اون بش طبقه . دیمیوببیشتر

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست #عید_فطر #سعدی_شیرازی

ماهِ نو . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی شیرازی . صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست . دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم ور نسازد می‌بباید ساختن با خوی دوست . گربیشتر

ای‌‏ ماه‏ خدا‌‏ رو‌‏ به‌‌‏ نهانیّ‌‏ و‏نهانی #رمضانیه_وداع #سیدی_زنجانی

وداع با ماه مبارک رمضان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید باقر سادات پور . ای‌‏ ماه‏ خدا‌‏ رو‌‏ به‌‌‏ نهانیّ‌‏ و‏نهانی هجر‌‏ تو‌‏ بُوَد‌‌‏ داغ‌‌‌‏ گرانیّ‌‏ و‏گرانی . چون‏ شهرخدا‏ شهر‏ پُر‏ از‏ رمزو‌‏ رموز‏ استبیشتر

ای اهل دین و تقوا چاتدی باشا اورجلوق #رمضانیه_وداع #سیدی_زنجانی

وداع با ماه مبارک رمضان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید باقر سادات پور . ای اهل دین و تقوا چاتدی باشا اورجلوق آغلاردی اهل معنا چاتدی باشا اورجلوق . زینُ العبادین اشکین توصیف ائدیم نه نوعی واله او اشکه دریابیشتر

دسته بندی درختی