زبدةالاشعار

موضوع :تائب تبریزی

دورای وفالی قارداش یورقون یارالی قارداش #عباسیه #تائب_تبریزی

زبان حال امام معصوم (ع) در بالین برادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . دورای وفالی قارداش یورقون یارالی قارداش یالقیز قالوب حسینون ائلدن آرالی قارداش آرخام ائلیم ابوالفضل سندی بئلیم ابوالفضل ...

علی ای شبه پیغمبر منیم صبر و قراریمسان #اکبریه #تائب_تبریزی

حالات حضرت علی اکبر (ع) در وداع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . علی ای شبه پیغمبر منیم صبر و قراریمسان سرور سینه حیدر سن ایستکلی نگاریمسان شبیه روی پیغمبر علی اکبر علی اکبر . . علی روح وفا...

بیله توکمه عارضه گوز یاشون آنام آغلاما باجیم آغلاما #حیدریه #تائب_تبریزی

تسلیت امام حسن (ع) به خواهرش در عزای پدر بزرگوارش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_بالام_آغلاما_گلوم_آغلاما … سن آت اوسته پای پیاده من … دولانور علی قزی مقتلی … . . مرحوم تائب تبریزی . بیله توکمه عارضه گوز...

دسته بندی درختی