زبدةالاشعار

موضوع:ثریا تبریزی

اولدی گنه وفات رسول خدا غریب #حسنیه_پیامبراسلام_ثریا_تبریزی

28 صفر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید احمد یاسر نجفی . . اولدی گنه وفات رسول خدا غریب جبریل آسمانه چکوبدور قرا غریب . اجماعیله سقیفه ده بیعت ایدوبدولر خانه نشین وطنده قالوب مرتضا غریب . درگاهی یاندیبیشتر

شاهد اول یارب الیمده اصغری عطشان گتوردوم #اصغریه_ثریا_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسین(ع) در شهادت علی اصغر(ع) .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki   .   #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده .   مرحوم سید احمد یاسر نجفی #ثریا_تبریزی   .   شاهد اول یارب الیمده اصغری عطشان گتوردوم اولموشامبیشتر

قان آغلیون که شیر خدانون عزاسیدور #حیدریه_ثریا_تبریزی

شهادت حضرت علی امیرالمؤمنین(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید احمد یاسر نجفی . قان آغلیون که شیر خدانون عزاسیدور ماتم دوتان علیِّ ولینون خداسیدور . قاره گیوبدی کعبه اولوب ماتمه مقام زمزم سرشگی مروه وبیشتر

گدای عشق که سلطان تخت لولادور #تنورخولی_ثریا_تبریزی

تنور خولی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ثریا تبریزی . گدای عشق که سلطان تخت لولادور طریق حقده فنا فی الله اولسا اولادور . نشان و تاجینی دشمن سویوب قلجلاریلان بصیرت اهلی گورر بی بصیرت اعمادور . او گوز کهبیشتر

کتّاب عشق ، عشق کتابین عیان یازوب #حسینیه_ثریا_تبریزی

عشق حضرت امام حسین (ع) به خداوند عالم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki مرحوم ثریا تبریزی کتّاب عشق ، عشق کتابین عیان یازوب هر نکته سینده عاشقه بیر امتحان یازوب ظاهرده عین غیبی بلائیله دولدوروب باطنده هر مقامینه چوخ عزّبیشتر

گینه قراریمی بیر جلوه نگار آپارور #حسینیه_ثریا_تبریزی

وداع امام حسین(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ثریا تبریزی . گینه قراریمی بیر جلوه نگار آپارور نگار جلوه سی معلومیدور قرار آپارور . گیوبدی قرمزی قاندان گوزوم ائوینده گزر توان و تابیمی هرلیل و هر نهاربیشتر

ای یوزی گل زلفی سمن قارداش علی خوشگلموسن #خروج_مدینه_ثریا_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال فاطمه صغرا(س)به علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_شاه_مظلومان_حسین … 5 سبک . مرحوم سید احمد یاسر نجفی #ثریا_تبریزی . . ای یوزی گل زلفی سمن قارداش علی خوشگلموسن یادبیشتر

ای عم اوغلی جان چرخ دون منی حسرتیله سندن کنار ائدر #فاطمیه_ثریا_تبریزی

زبانحال حضرت زهرا (س) به حضرت علی (ع) #گریز به #وداع و #قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید احمد یاسر نجفی . ای عم اوغلی جان چرخ دون منی حسرتیله سندن کنار ائدر اعتباری یوخ بو زمانه نین یاری یاریدنبیشتر

دسته بندی درختی