زبدةالاشعار

موضوع:ذلیل تبریزی

خم اندر خم نمودی قامت ما را در این پیری #اکبریه_ذلیل_تبریزی

وداع شاهزاده علی اکبر(ع) #فارسی_ترکی .. .. مرحوم ذلیل تبریزی .. .. #فارسی .. خم اندر خم نمودی قامت ما را در این پیری تو لیلا را جنون کردی پسر جان چیست تدبیری .. همی ترسم که چون مجنون در این صحرا کنم مأوا شود بعد از توبیشتر

چو شد بیدار راهب گفت بزمم گلشنست امشب #دیر_راهب_ذلیل_تبریزی

زبانحال راهب .. .. مرحوم ذلیل تبریزی .. .. چو شد بیدار راهب گفت بزمم گلشن است امشب ز نور این سر ببریده دیرم روشن است امشب .. ز فیض روی او وز صوت قرآنش خداوندا اگر مجنون شوم منعم مکن حق با من است امشب .. به صحبت هر که رابیشتر

یارالی باشیوی زهرا گورنمزدی گل اوستونده #تنورخولی_ذلیل_تبریزی

تنور خولی سوال و جواب – زبانحال حضرت زهرا(س) با سر مقدس سیدالشهداء (ع) . . . مرحوم ذلیل تبریزی . /// زبانحال حضرت زهرا(س)/// . یارالی باشیوی زهرا گورنمزدی گل اوستونده نجه گورسون کسیک باشین تنور ایچره کول اوستونده بیشتر

گلدی شامیدن دربدر باجون آچ گوزون اویان خواب نازیدن #اربعین_ذلیل_تبریزی

اربعین . . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن ( 8 سبک برای سینه زنی و زنجیر) . . مرحوم ذلیل تبریزی . گلدی شامیدن دربدر باجون آچ گوزون اویان خواب نازیدن من ویروم سنه شامیدن خبر سنده ویر خبریبر حجازیدن . . دفن اولونماموش منبیشتر

دسته بندی درختی