زبدةالاشعار

موضوع:سیدمسعود نقیب

جان عالم سنه فدا زینب #اربعین_سیدمسعود_نقیب

اربعین . . سید مسعود نقیب . . جان عالم سنه فدا زینب ای بتول علی نما زینب . ای شجاعتده حیدره بنظر شیر میدان هر بلا زینب . کان صبرو وفا وحجب و حیا معدن غیرت و حیا زینب . سن حسیندن سورا بلا چولونون اولموسان قهرمانی یا زینببیشتر

ثبت اولوب حرّیّتون سوداسی عاشورا گونی #عاشورا #سیدمسعود_نقیب

#عاشورا_گونی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید مسعود نقیب . ثبت اولوب حرّیّتون سوداسی عاشورا گونی ضبط دیر عشقین گوزل معناسی عاشورا گونی . . درج اولوب کرب و بلاده چوخ غم افزا صحنه لر حک دیر هرصحنه سینده قانلیبیشتر

اروجلوقدی ، فضیلت وار بو آیدا #رمضانیه #سیدمسعود_نقیب

ماه رمضان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید مسعود نقیب . اروجلوقدی ، فضیلت وار بو آیدا صفا و عشق و عزّت وار بو آیدا . . اروجلوقدی ، هامی الله قوناغی یانور هر یرده الّلهین اوجاغی بو آی طغیان ایدیرحقّین بولاغیبیشتر

دسته بندی درختی