زبدةالاشعار

موضوع:شهاب تبریزی

مسموم ایدوبدی مأمون، ستمله، چون حضرت رضانی #رضویه_شهاب_تبریزی

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . مسموم ایدوبدی مأمون، ستمله، چون حضرت رضانی بیراود سالوب جهانه، بوغمله، یاندوردی ماسوانی یاندوردی ماسوانی . . تکلیف ایدوب او شاهه، او ملعون،بیشتر

هر کیمسنه محتاج دور روز جزا پیغمبره #پیامبراسلام_شهاب_تبریزی

شهادت رسول اکرم (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . . هر کیمسنه محتاج دور روز جزا پیغمبره دوتسون گرگ اخلاصیله بوگون عزا پیغمبره آغلار بوگون کون و مکان ارض و سما پیغمبره . . هر گوشه دن اوجبیشتر

ایدوبدی رحلت رسول اکرم گلوب فغانه ملکلر آغلار #پیامبراسلام_شهاب_تبریزی

شهادت رسول اکرم (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_آچیلدی_پرچم … 10 سبک . . مرحوم شهاب تبریزی . . ایدوبدی رحلت رسول اکرم گلوب فغانه ملکلر آغلار غمینده نالان اولوبدی زهرا شفیعۀ روز محشر آغلار باتوببیشتر

کربلا دیاری تازه دن قارداش اولدی مسکنیم منیم #اربعین_شهاب_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت زینب علیهاسلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . . کربلا دیاری تازه دن قارداش اولدی مسکنیم منیم ایمدی جان چخوب اولیدی بو تربتونده مدفنیم منیم . . مرقدون زیارتین حسین هی خیالبیشتر

ایلمه زلفون علی مه یوزه حایل گجه لر #راه-شام #شهاب_تبریزی

راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . ایلمه زلفون علی مه یوزه حایل گجه لر قاره گونلر مهِ تابه اولی مایل گجه لر . . یانه چک زلف پریشانیوی رخساروندن ظلمتی روشن ایله پرتو انواروندن گون کیمیبیشتر

ای غنچه ی خندان لایلای علی لایلای #اصغریه #شهاب_تبریزی

شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . ای غنچه ی خندان لایلای علی لایلای جانیم سنه قربان لایلای علی لایلای . . پوزقون گوروب حالون یانّام علی اصغر رنگون سوسوزلوقدان سولموش گلهبیشتر

بو گون اوگوندی دیار کوفه اولوبدی بیت الحزن حسینه #حیدریه_شهاب_تبریزی

شهادت حضرت امیر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_آچیلدی_پرچم … 10 سبک مشابه . مرحوم شهاب تبریزی . بو گون اوگوندی دیار کوفه اولوبدی بیت الحزن حسینه عمامه ألده ویرور تسلّی بو گون امام حسن حسینه بلایبیشتر

محشره گلور نه یوزیله بس قاتلون قیامتده یا علی #حیدریه_شهاب_تبریزی

ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین (ع) گریز به شهادت حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . مرحوم شهاب تبریزی . محشره گلور نه یوزیله بس قاتلون قیامتده یا علیبیشتر

عبادتگاهده صبحون زمانی #حیدریه_شهاب_تبریزی

شهادت حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین (ع) گریز به شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . عبادتگاهده صبحون زمانی ایدوبلر قانه غلطان مرتضانی . صدای واعلیّا واعلیّا سراسربیشتر

دسته بندی درختی