زبدةالاشعار

موضوع:19 دفن شهدا

جد مظلومونده سیر ائت صبره یا صاحب زمان #دفن_شهادت #عاصی_تبریزی

دفن شهداء خطاب به حضرت ولی عصر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . جد مظلومونده سیر ائت صبره یا صاحب زمان بی کفن باشسیز قویولدی قبره یا صاحب زمان . . بیر وجودیکه اونون لعیا اولوبدور دایه سیبیشتر

کوفه دن بابا قیتدیم غملی بو دیاره گلدیم #دفن_شهدا #محمدی_ناطق

دفن شهدا زبانحال امام سجاد(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محسن محمدی هشترودی ( ناطقی ) . کوفه دن بابا قیتدیم غملی بو دیاره گلدیم تاپشرام وجود پاکون یارلی مزاره گلدیم . . عمّه مین بابا سلامی وار بو جسمبیشتر

امر ایدوب سجّاده خلّاقِ قدیر #دفن_شهدا #قاسمیان_مارالانی

دفن شهدا . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اکبر قاسمیان (مارالانی) . . امر ایدوب سجّاده خلّاقِ قدیر ای اولان ظاهرده اشراره اسیر . واردی بوینوندا اگر چه سلسله کربلایه گیت حسینی دفن ایله . ایتدیلهبیشتر

کربلا سجاد گرچه دفن ایدوب جسمونده جانی #دفن_شهدا #محمود_پدیده

دفن شهدای کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر محمود پدیده . کربلا سجاد گرچه دفن ایدوب جسمونده جانی لیک بیر جانیله مدفون ایلدی جان جهانی . . بیر بدن کیم نازیله قویمازدی باشین پرّ قویه ایله اولموشدی هدف تیربیشتر

شهید ایده لَّه منی عاشر محرمده #ورود_کربلا_حقیر_خویی

ورود کربلا زبانحال حضرت امام حسین(ع)به قبیله بنی اسد و دفن شهدا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حقیر خویی . شهید ایده لَّه منی عاشر محرمده گلر وقوعی علاماتی وار بو عالمده . شدید یللّر اسر عالمی دوتار ظلمتبیشتر

ای قبیله اهلی گلون وئروم بو بدنلری بیر به بیر نشان #دفن_شهدا #وافی_تبریزی

دفن شهدای کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . مرحوم وافی تبریزی . ای قبیله اهلی گلون وئروم بو بدنلری بیر به بیر نشان دفن ائداخ بوتون یرده قالماسون نعش قاسم و اکبربیشتر

اولا جانلار فدا جدّی حسینه شاه عطشانه #مصیبی_تبریزی

«دفن شهدا» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مصیبی تبریزی . اولا جانلار فدا جدّی حسینه شاه عطشانه قالوب گونلر قباقینده دگوب گون جسم عریانه گلوبدور اوغلی طَـیّ الارضیله اول قانلی میدانه امامین دفنینه غیر امامه انتظاربیشتر

غیبدن تا امام سجاده #معروف_اهری

دفن شهدا . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . عباسی معروفان اهری . غیبدن تا امام سجاده کنز عرفان او فخر عباده . گلدی فرمان حضرت سبحان عهد و پیمانه اولسون آماده . نینوا دشتینه یولون سالسون فرصت حقی وئرمسون باده . دفن ائدهبیشتر

دفن و کفنه حضرت سجاد گلدی کوفه دن #تائب_تبریزی

دفن شهدا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . دفن و کفنه حضرت سجاد گلدی کوفه دن گوردی واردی کربلا دشتینده بیر عالی صفا . باخدی اول قانلی بیابان ایله عطریله دولوب عطر آپارور جنته هر دم اسور باد صبا بیشتر

دسته بندی درختی