زبدةالاشعار

موضوع:ذوقی تبریزی

ایا امام زمان یا بقیة الأخیار #مجلس_ابن_زیاد #ذوقی_تبریزی

مجلس ابن زیاد لعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذوقی . ایا امام زمان یا بقیة الأخیار بو ظلم شرحینه سندن کمال عذریم وار . او دم که زاده مرجانه کَونی یاندیردی دؤنوب خانملارا غیظیله گوز دولاندیردی . توان وبیشتر

نه هجراندور علی اکبر سالوب تشویشه لیلانی #اکبریه_ذوقی_تبریزی

وداع حضرت علی اکبر (ع) زبانحال مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذوقی تبریزی . نه هجراندور علی اکبر سالوب تشویشه لیلانی دولاندور باشوه گل سن اوغول بو خانه ویرانی . . دیمه هجرانوه بیر آن دوزر بو خانه سیبیشتر

ای بو فنا جهاندا شاد اولمیان آنام وای #فاطمیه_ذوقی_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (س) در شهادت مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذوقی تبریزی . ای بو فنا جهاندا شاد اولمیان آنام وای رحلت ایدوب عیالین آغلا قویان آنام وای . . ای کاش انا دونیدی بو گردش زمانه گتدی سنیبیشتر

منی دچار ایدیسن ایندی که فراقه بابا #حسینیه_ذوقی_تبریزی

زبانحال دختر امام در وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حاج محمد ابراهیم ذوقی تبریزی . . منی دچار ایدیسن ایندی که فراقه بابا پیاده اول منی لطفیله آل قوجاقه بابا . دویونجا عطرون آلوم آیرلیق زمانینده ذخیرهبیشتر

دسته بندی درختی