زبدةالاشعار

موضوع:عابد تبریزی

مهدی ای نام تو حرز جان و دل #مهدیه_عابد_تبریزی

یامهدی .. .. مرحوم عابد تبریزی .. .. مهدی ای نام تو حرز جان و دل رشتۀ جان ولایت متصل .. ای پناه بی پناهان یاد تو خانۀ دل قصر عشق آباد تو .. در سر شوریدگان غوغای توست هر کجایی خلوت دل جای توست .. خیره ام هر شب به نور قرصبیشتر

گر به راه عشق رویت سر نریزم جان نبازم #حسینیه_عابد_تبریزی

راز و نیاز زبانحال حضرت سیدالشهدا (ع) .. .. مرحوم عابد تبریزی .. .. گر به راه عشق رویت سر نریزم جان نبازم چون لوای بخت در اوج وصالت برفرازم؟ .. آتش عشق است در دل حسرت وصل است در جان چون در این آتش نسوزم چون برآن حسرتبیشتر

در هر کسی که زدم نشد به مراد کام دلم روا #حیدریه_عابد_تبریزی

در منقبت حضرت مولی الموالی (ع) . . مرحوم عابد تبریزی . . در هر کسی که زدم نشد به مراد کام دلم روا مگر ای شهنشه انس و جان تو کنی به درد دلم دوا . چه اسیر سلسلۀ محن چه دچار موج ظلام غم بِوِلاءِ ذاتِک إِنْتَجى بضیاءبیشتر

بو گون کاخ ستم ویران اولوبدی #عاشورا_گونی_عابد_تبریزی

#عاشورا_گونی . . مرحوم عابد تبریزی . . بو گون کاخ ستم ویران اولوبدی حقیقت عالمه اعلان اولوبدی . . بو گون تفسیر اولوب آیات قرآن بو گون تحکیم اولوب بنیان ایمان بو گون شرح اولدی فصل شور و عرفان جهان پر جلوۂ جانان اولوبدی بیشتر

هدایتین گونی چون کسدی کوندن اشراق #فاطمیه_عابد_تبریزی

حالات حضرت زهرا(س) بعد از شهادت پدر . مرحوم عابد تبریزی . هدایتین گونی چون کسدی کوندن اشراق جهانی چولقادی ظلمات کفر و بغض و نفاق . بسیط فرش مطبّق دولوب نوائیله فغان و نالیه گلدی سپهر نیلی طاق . هدایت اهلینی بو غمدهبیشتر

دسته بندی درختی