زبدةالاشعار

موضوع:14 غارت خیام

خیمه گاهون یاحسین ظلمیله تاراج اولدی گل #غارت_خیام #حسنی_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (ع) در وقت غارت . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج حسین حسنی تبریزی . خیمه گاهون یاحسین ظلمیله تاراج اولدی گل قیزلارون بیر معجره بو چولده محتاج اولدی گل . . اشقیا سندن صورا ظلمون بناسینبیشتر

گورّم بوگون فضا ده اوزگه علامت عمه #غارت_خیام #علومی_تبریزی

زبانحال در غارت خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . گورّم بوگون فضا ده اوزگه علامت عمه گویا اولور بو چولده بر پا قیامت عمه . . وار عمه جان نه علت رنگ و رخون سولوبدی بی حال مضطربسن چوخ گوزلرونبیشتر

اهل حقیقت عین بلایه بلی دیر #حسینیه_سعدی_زمان

تنها ماندن امام مظلوم//مناجات با خدا//سوختن خیام//تکبیر گفتن سر امام در نوک جدا//جمع شدن اطفال بپای نیزه//مفقود شدن دو طفل . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . اهل حقیقت عین بلایه بلی دیر اهلبیشتر

ویردیلر فرمان توکولدی خیمیه لشکر بابا #غارت_خیام #رجایی_تبریزی #کهنمویی

غارت خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم رجایی تبریزی و کهنمویی . ویردیلر فرمان توکولدی خیمیه لشکر بابا هارداسان گل باشمیزدا قالمادی بیر معجر بابا . . سعدون اوغلی صادر ایتدی حکم غارت لشکره یوز قوقوب دوربیشتر

زینبم بیاباندان لشگریمی آختاررام #زینبیه_یحیوی_اردبیلی

ناله های جانسوز حضرت زینب (س) (1) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . زینبم بیاباندان لشگریمی آختارّام خیمه لر یانان یئردن معجریمی آختارّام . . هر مکاندا بیر کهنه سقف سیز بنا گورسم پایه سی شکستبیشتر

یاتما قبریده کربلایه گل کربلاده غارتدی یا علی #غارت_خیام #عاصی_تبریزی

غارت خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . یاتما قبریده کربلایه گل کربلاده غارتدی یا علی اشقیا ووروب خیمه گاهه اود زینبه قیامتدی یا علی . . اللرینده عریان قلج قویوب خیمه گاهه یوز فرقۀ عدوبیشتر

یامان گوندور یتیش داده نجف شاهی قیامتدور #غارت_خیام #نادری

غارت خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نادری میانجی . یامان گوندور یتیش داده نجف شاهی قیامتدور حسین ئولدی گولی صولدی بابا جان وقت غارتدور . . قالوبدور زینب اللرده آچوب ال غارته لشگر نه قاسم وار نهبیشتر

اولاندا عصر عاشورا حسینه گوگلر آغلاردی #غارت_خیام #نادری

غارت خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نادری میانجی . اولاندا عصر عاشورا حسینه گوگلر آغلاردی حسین احوالینه شمرون الینده خنجر آغلاردی . . حسینون امری چون یتدی تمامه ، لشگر آتلاندی یتشدی غارتین حکمی ظلامهبیشتر

دسته بندی درختی