زبدةالاشعار

آخرین اشعار

یتوب دور موسم هجران عم اوغلی

زبانحال حضرت زهرا (س) در بستر شهادت . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #صافی_تبریزی . یتوب دور موسم هجران عم اوغلی غنیمت دور همین بو آن عم اوغلی . . وار ایمدیکه عم اوغلی الده فرصت گل ایلوم من سنه نچه وصیت...

گنه خروشیده دور بحر غم قیامتدی

ورود مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #معزی_اردبیلی . گنه خروشیده دور بحر غم قیامتدی گلوب مدینیه اهل حرم قیامتدی . کنار شهریده چادرده اولدیلار ساکن افسرده عترت شاه امم قیامتدی . آلوردی فاطمه عطرین...

ای خسته نگاریم گیتمه

زبان حال امیرالمومنین(ع) بر بالین حضرت زهرا(س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #شایان_ارومیه . #سبک_ایوای_یارالی_جان_یارالی . ای خسته نگاریم گیتمه کاشانه می ویران ایتمه . سن سن منیم بود و نبودیم باتما سن ای ماه...

زهرای معصومه ترک ایلیوب جهانی

در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی ( #عدلی_تبریزی ) . زهرای معصومه ترک ایلیوب جهانی آناوای صداسی دولدوردی نه قبانی بالا طویی گورمدی محسنه سود ویرمدی . خدا خدا خدا...

قویدی زهرانی مزاره مرتضی گلدی نوایه

دفن حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم #اعظمی_تبریزی . . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده … 4سبک . . قویدی زهرانی مزاره مرتضی گلدی نوایه باطنا بو سس گلوبدور قبردن شیرخدایه . . قبریم اوسته بیر...

گلور خیالیمه بیر ماجرا ایدیم اظهار

پیراهن پیامبر(ص) گریز به پیراهن امام حسین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم علی اکبر حامدی تبریزی . گلور خیالیمه بیر ماجرا ایدیم اظهار صریحدور بلورم معتبردی صحتی وار . نشان ویروم یرینی هر او کس که...

گلوب ایام غم باشلاندی زهرانین عزاسی

ایام #فاطمیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #محمدرضاصادقی . #سبک_گینه_بیر_هفته_سایدیم . گلوب ایام غم باشلاندی زهرانین عزاسی گینه شیعه دوتوب ماتم گیوب زهرا قراسی . حسن ایوای دئیر حسین لای لای دئیر دئیر ایوای...

وداع ایلمه ای نگاریم، دایان

زبانحال حضرت علی (س) در شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اکبر پورآقا . . وداع ایلمه ای نگاریم، دایان گیدور سنسیز الدن قراریم، دایان . دایان غم گونونده منیم یاوریم دونوبدور خزانه بهاریم، دایان ...

گل ای عم اوغلی ترک ائدیر دنیانی زهرا

حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #تابع_تبریزی . گل ای عم اوغلی ترک ائدیر دنیانی زهرا روح روانیم چوخ سوور قرآنی زهرا . . اگلش باشیم اوسته ایله قرآن تلاوت اولسون حجازی لحنوین قربانی...

دسته بندی درختی