زبدةالاشعار

آخرین اشعار

قالمیشام قاتل الینده منی سال یاده عمو #قاسمیه #معزی_اردبیلی

استمداد قاسم بن الحسن (ع) .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki   . مرحوم معزی اردبیلی . قالمیشام قاتل الینده منی سال یاده عمو کسور عطشان باشیمی تز یتیش امداده عمو . . دیورم دشمن خونخواریمه چوخ ظلم ایلمه نوجوانم...

دسته بندی درختی