زبدةالاشعار

اوخورام دعای زیارتی نه گوزلدی مدفنون آی بالا #اربعین #نادربابایی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_گلوم_آغلاما_بالام_آغلاما . حاج نادر بابایی . اوخورام دعای زیارتی نه گوزلدی مدفنون آی بالا آنوون گیدوبدی جلالتی نه گوزلدی مدفنون آی بالا . . بالا آلتی گوشه لی قبریون...

گلدی زینبون سفردن ای دوشن یارالی قارداش

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_سو_یوخومدی_قزلاروندان … 5 سبک مشابه . مرحوم نادری میانجی . گلدی زینبون سفردن ای دوشن یارالی قارداش اهل عیالیوی گتوردوم ای باشی بلالی قارداش . . شامیدن یولا دوشنده...

آنام اوغلی دور یولا سال باجون ، ائیلیوبدی عزم وطن گئدر #اربعین #عاصی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_بالام_آغلاما_گلوم_آغلاما . مرحوم عاصی تبریزی . آنام اوغلی دور یولا سال باجون، ائیلیوبدی عزم وطن گئدر گوتوروب نشانه بو کوینگون، گوزی یاشلی دلده محن گئدر . . منه بسدی...

گلون گلون گینه فصل خزانیدن دانشاخ #اربعین #علومی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . گلون گلون گینه فصل خزانیدن دانشاخ گلی خزانه گیدن باغبانیدن دانشاخ . یواش یواش سوز آچاخ باشلیاخ گچنلردن یارالی نوحه دیاخ نوحه خوانیدن دانشاخ . بو آلتی گوشه لی...

ئوپم مزاروی کرب و بلایه گلدیم حسین #اربعین #معزی_اردبیلی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . مرحوم معزی اردبیلی . ئوپم مزاروی کرب و بلایه گلدیم حسین عزا دوتام سنه دشت نوایه گلدیم حسین . بو گون باجون اولا قربانون اربعینوندور خانم حرملریویلن عزایه گلدیم حسین . گلنده...

قیزلارون گتدیم حسینیم شامیدن دشت عراقه #اربعین #تائب_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده … . مرحوم تائب تبریزی . قیزلارون گتدیم حسینیم شامیدن دشت عراقه وئر خبر عباسون الده بیر علم چیخسون قباقه . . سن بو چولده سو یانیندا تشنه ویردون...

دسته بندی درختی