زبدةالاشعار

موضوع:اقدم اهری

ای شامی ایدن روضه رضوان گیدیروخ بیز #کوچ_شام_اقدم_اهری

کوچ از شام .. .. امیر سفیدی اقدم اهری .. .. ای شامی ایدن روضه رضوان گیدیروخ بیز هیهات، تاپیلسین بو گلستان گیدیروخ بیز .. .. ای چوخ گجه لر یاتمیان آخر نه یاتوبسان ویرانه ده سن گوزیاشیمی قانه قاتوبسان ایوای منه ، اولما بیبیشتر

قلبیم اوخلارا اولوبدی سن کیمی نشانه قارداش #عباسیه_اقدم_اهری

زبانحال امام حسین (ع) بر بالین برادر .. .. امیر سفیدی اقدم(عاذل) .. .. قلبیم اوخلارا اولوبدی سن کیمی نشانه قارداش نیلورم جهانی سن سیز، افّ اولا جهانه قارداش .. .. بو اوتوز بش ایل ده بیر آن دونمدین منیم سوزومدن دویدونبیشتر

قسم بر خالق داور علی را دوست می دارم #حیدریه_اقدم_اهری

عرض ارادت به ساحتِ مقدس حضرت مولی الموالی(ع) . . امیر سفیدی اقدم (عاذل) . . قسم بر خالق داور، علی را دوست می دارم که او بر عالمی رهبر ، علی را دوست می دارم . اسیر عالمش بودن در عالم عالمی دارد زِ شاهان سائلش برتر علی رابیشتر

تیز ویریب خزان گلستانیوی قالمادی طراوت عم اوغلی جان #مسلمیه_اقدم_اهری

زبانحال سیف بنی هاشم ،حضرت مسلم (ع) . . امیر سفیدی اقدم اهری(عاذل) . . تیز ویریب خزان گلستانیوی قالمادی طراوت عم اوغلی جان اولین گولون دوشدی شاخه دن اوندا یوخدی نکهت عم اوغلی جان . . قوندی امتین آشیانیمه فوری آشیاندانبیشتر

باشسیز بدنیله بیزه اعجاز ایله قارداش #اربعین_اقدم_اهری

اربعین، زبانحال علیا مخدره . . امیر سفیدی اقدم اهری(عاذل) . . باشسیز بدنیله بیزه اعجاز ایله قارداش دور قافله عشقوی پیشواز ایله قارداش . دنیاده دوشه بیرده بو فرصت اله هیهات قوی توشه یغیم قبریمه ای معنی آیات . . . ای مدفنبیشتر

باجیدی باجی سنی سسلین بیله یاتموسان هیچ اویانموسان #کوچ_شام_اقدم_اهری

کوچ از شام، زبانحال خواهر حضرت رقیه (س) . . امیر سفیدی اقدم اهری(عاذل) . . باجیدی باجی سنی سسلین بیله یاتموسان هیچ اویانموسان سسیمی مگر که ایشتموسن بیله یاتموسان هیچ اویانموسان . . یانا یانه یانمسان حالیمه، بو مزاری دهبیشتر

چک بوغازدان سولی پیکانی حبیبی یا حسین #اصغریه_اقدم_اهری

تسلی حضرت معبود به امام حسین (ع) در شهادت حضرت علی اصغر(ع) . . امیر سفیدی اقدم اهری(عاذل) . . چک بوغازدان سولی پیکانی حبیبی یا حسین آغلیوب گولدورمه اعدانی حبیبی یا حسین . . حرمله نازک بوغازه ظلمیله بیر اوخ ساچیب بو همانبیشتر

پر از تو غم مخور ای طائرم عرش آشیان از من #اکبریه_اقدم_اهری

زبانحال حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر نعش حضرت علی اکبر(ع) . . امیر سفیدی اقدم (عاذل اهری) . پر از تو غم مخور ای طائرم عرش آشیان از من قدم ها سوی کوچ از تو، به تن این نیمه جان از من . پراکنده شدی چون گل، معطر از گلم صحرابیشتر

دسته بندی درختی