زبدةالاشعار

موضوع:رضا غلامپور(دلپاک)

ای باش سنون احوالیوه حیرانیدی راهب #دیر_راهب_رضا_غلامپور

دیر راهب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور . ای باش سنون احوالیوه حیرانیدی راهب کیمسن کی گورنّن سنی نالانیدی راهب . . مرآت کرامتدی تجلّی جمالون پوزدی پوزولان حالیمی بو غصّه لی حالون انفاس مسیحایه قسمبیشتر

ای خازن خزائن شاهنشه قدیم #رضویه_رضا_غلامپور

در مدح امام رضا (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور . ای خازن خزائن شاهنشه قدیم وی قبلۀ محبت و آیینۀرحیم . بیر حکمتیله خاتم زرّین رفعته نام رضانی حکّ ائلیوب زرگر علیم . باب تجلّیات تعالادی ملک طوسبیشتر

اشکیم اگر ملالیمی عارضده سان وئره #حضرت_رقیه_رضا_غلامپور

شهادت حضرت رقیه (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور . اشکیم اگر ملالیمی عارضده سان وئره غمدن گرک نواسینا سس بو جهان وئره . عرض ائیلرم اوزوم سنه بیر بیر اورک سوزون گوز یاشی گر زبان مجال بیان وئره بیشتر

چاتدی شام اهلی جفائیله مرامه شامیده #ورود_شام #رضا_غلامپور

ورود به شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور . چاتدی شام اهلی جفائیله مرامه شامیده اهل بیتین تا دونوبدور صبحی شامه شامیده . آه جانسوز نوامیس حریم کبریا پردۀ غم چکدی چرخ نیلفامه شامیده . آهوان دشت عصمتبیشتر

زهرانی اوغول محنتین افغانه گتیردی #تنور_خولی #رضا_غلامپور

تنور خولی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور تبریزی . زهرانی اوغول محنتین افغانه گتیردی خولی ائوینه شام غریبانه گتیردی . . هر سوز یول آچانماز دئیلن وقته گمانه لازمدی علامت اولا بیر قوه بیانه تا بولدیبیشتر

دشت بلاده ای شه شهر جلاله یار اوغول #حضرت_ام_البنین_رضا_غلامپور

زبانحال حضرت ام البنین (س) . . . رضا غلامپور ( دلپاک) . دشت بلاده ای شه شهر جلاله یار اوغول عرصۀ کارزاریده مایۀ افتخار اوغول . . ام بنیندی شهرتیم لایقیدیم بو شهرته ایمدی ولی اوغولسوزام باخ منه بیرده قسمته وار یئری بوبیشتر

نقش بندیدور خط معدلت صفحه ی عذاریندا یاعلی #حیدریه_رضا_غلامپور

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور ( دلپاک) . نقش بندیدور خط معدلت صفحه ی عذاریندا یاعلی سر صبر خالق نهفته دور قلب بردبار یندا یاعلی . . سیرت عملده ضمیریوه قوه ی کرم بس اولوب مقیم بوبیشتر

ای آن دلاور کز تبار خاک ایران بوده ای #قاسم_سلیمانی_رضا_غلامپور

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #رضا_غلامپور . ای آن دلاور کز تبار خاک ایران بوده ای بر سید دوران خود حقّا که سلمان بوده ای . از پشت خنجر خوردنت اهل یقین را شد گواه دربیشتر

دسته بندی درختی